Ang tangi ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod ayon sa paggamit sa pangungusap:

  • tanga, masama ang kahulugan; taong walang kaalaman; iba at mayuming baybay o pagbanggit ng salitang tange