Ang isang taripa ang buwis na ipinapataw sa mga inaangkat o iniluluwas na kalakal.