Ang Taytay ay pangalan ng dalawang munisipalidad ng Pilipinas: