Tirahan ng mga patay

Ang tirahan ng mga patay o tahanan ng mga patay ay maaaring tumukoy sa: