Trapesoid

Ang trapesoid(trapezoid) ay isang konbeks na kwadrilateral na ang isang pares ng paralelong gilid ay tinatawag na trapezoid sa Amerikanong Ingles at trapezium sa Ingles sa labas ng Hilagang America. Ang isang trapesoid na may berteks na ABCD ay tinutukoy na Trapezoid small icon.png ABCD o ⏢ ABCD. Ang paralelong mga gilid ay tinatawag na base ng trapesoid.

Trapezoid (AmE)
Trapezium (BrE)
Trapezoid.svg
trapesoid
Typekwadrilateral
Edges and vertices4
Area
Propertieskonbeks