Sa heometriya, ang mga linyang paralelo (Ingles: parallel lines) o linyang magkahilera ay mga coplanar na walang katapusang tuwid na linya na hindi nagsalubong sa anumang punto. Ang mga planong paralelo oparallel planes ay mga plano sa parehong tatlong-dimensional na espasyo na hindi kailanman nagsasalubong. Ang mga kurbang paralelo o parallel curves ay mga kurba na hindi nagkakadikit o nagsasalubong at nagpapanatili ng isang nakapirming pinakamababang distansya. Sa tatlong-dimensyonal na Euclidyanong espasyo, ang isang linya at isang plano na hindi naghahati sa isang punto ay sinasabing magkatulad din.

=
Inilarawang linya ng mga linyang pararelo at mga kurba.

Gayunpaman, ang dalawang linyang hindi koplanar ay tinatawag na mga nakahilig na linya o skew lines.

Ang mga linyang paralelo ay ang paksa ng postuladong paralelo ni Euclid.[1] Ang paralelismo ay pangunahing pag-aari ng mga heometriyang affine at ang heometriyang Euclidyano ay isang espesyal na halimbawa ng ganitong uri ng heometriya. Sa iba pang mga heometriya, tulad ng heometriyang hiperboliko, ang mga linya ay maaaring magkaroon ng mga katulad na katangian na tinutukoy bilang paralelismo.

Mga pananda baguhin

  1. Bagaman tinutukoy ng batayang ito kung kailan magsasalubong ang mga linya, kailangang patunayan ang pagiging natatangi ng mga linyang paralelo sa kahulugang aksyom ni Playfair.