Alam Ba Ninyo Ang isang lahok mula sa lathalaing Kasuotan ay nailathala sa Unang Pahina ng Wikipedia sa hanay ng Alam ba ninyo? noong Hunyo 26, 2010.
Wikipedia
Wikipedia
Return to "Kasuotan" page.