Alam Ba Ninyo Ang isang lahok mula sa lathalaing Metapisika ay nailathala sa Unang Pahina ng Wikipedia sa hanay ng Alam ba ninyo? noong Setyembre 15, 2007.
Wikipedia
Wikipedia

Sabi sabi Baguhin

pakilagay po ang {{sabi sabi}} sa pahayag na pinagdududahan

Return to "Metapisika" page.