Usapang Wikipedia:Pagsasalinwika

Magdagdag ng paksa
There are no discussions on this page.

Sinimulan ang pahinang ito ayon sa mga nagiging usapan sa WP:Kapihan, partikular ang nasa mga seksyong Wikipedia:Kapihan#Mga katanungan sa pagsasalin at Wikipedia:Kapihan#WP:SALIN? (Wikipedia:Kapihan#Balangkas at Wikipedia:Kapihan#Usapan hinggil sa balangkas), unang iminungkahi ni User:Lenticel. Maaaring baguhin at dagdagan kung nais o nararapat, o kung anuman ang nangyayari pa sa usapan hinggil sa paksang ito. - AnakngAraw 16:49, 13 Setyembre 2008 (UTC)

Ipinapahulugan po ba nitong isasarado na natin ang usapan dahil mabisa na ito? Kung ganoon, sumasang-ayon ako sa pagsasara dahil ito naman ang tama, at lubos namang makikitang ito ang sinasang-ayunan ng pamayanan. -- Felipe Aira 04:28, 14 Setyembre 2008 (UTC)
Para sa akin, maisasara na iyan. Magagawa naman ang mga modipikasyon ayon sa takbo sa paglaon ng ating mga darating pang gawain, habang lumalawig pa ang ating Wiki. Salamat po. - AnakngAraw 17:43, 14 Setyembre 2008 (UTC)
Return to the project page "Pagsasalinwika".