Regarding sa ng at nang, paki-change na lang po kung may mga mali ang grammar sa aking ginawa. Isang kuminidad po ang Wikipedia kaya feel free to edit it at maaaring pag-usapan sa mga Talk pages ang mga binago. Salamat! Happy Wiki-ing! :-) --Jojit fb 03:20, 13 July 2005 (UTC)


Ito ay isang pahina ng usapan para sa hindi nagpakilalang tagagamit na hindi pa lumilika ng account, o hindi gumagamit nito. Dahil dito ginagamit namin ang IP address upang kilalanin siya. Ang IP address na iyon ay maaring ginagamit ng ilan pang tagagamit. Kung isa kang hindi nagpapakilalang tagagamit at nakakatanggap ng mga komentong hindi para sa iyo, hinihikayat ka naming lumikha ng isang account o lumagda upang hindi ka ikalito sa iba pang hindi napapakilalang tagagamit.