May batayan ba ang Nagkakaisang Kaharian bilang tamang salin ng United Kingdom? -- Namayan 08:54, 15 Setyembre 2015 (UTC)[]

Ang alam ko ay mayroon. --R I I

Nais kong mapag-alam kung saan, kasi maski sa mga HEKASI na libro ito'y tinutukoy na United Kingdom. -- Namayan 12:46, 15 Setyembre 2015 (UTC)[]