Ang rehiyon ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig o ng isang bansa na may magkakatilad na katangiang pisikal.