Web kulay

(Idinirekta mula sa Web colors)

Web kulay ang mga kulay na ginamit sa pagdidisenyo web page.

HTML web kulay

baguhin

Ang ispesipikasyong HTML 4.01, na binuo noong 1999, ay may 16 na orihinal na mga kulay.[1] Ngunit ang kahel o narangha ay idinagdag sa ibang pagkakataon upang makagawa ng isang kabuuang 17.

Color[2] Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal
aqua #00FFFF grey #808080 navy #000080 silver #C0C0C0
black #000000 green #008000 olive #808000 teal #008080
blue #0000FF lime #00FF00 purple #800080 white #FFFFFF
fuchsia #FF00FF maroon #800000 red #FF0000 yellow #FFFF00

HTML kulay idinagdag mamaya

baguhin
Color Hexadecimal
orange #FFA500

X11 kulay (formulated sa 1987) (Tinatawag na X11 web kulay pagkatapos ng imbensiyon ng Munto Malawak na Web [ World Wide Web ] sa 1991)[3]

baguhin
HTML name Hex code
R   G   B
Decimal code
R   G   B
Red colors
IndianRed CD 5C 5C 205  92  92
LightCoral F0 80 80 240 128 128
Salmon FA 80 72 250 128 114
DarkSalmon E9 96 7A 233 150 122
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Crimson DC 14 3C 220  20  60
Red FF 00 00 255   0   0
FireBrick B2 22 22 178  34  34
DarkRed 8B 00 00 139   0   0
Pink colors
Pink FF C0 CB 255 192 203
LightPink FF B6 C1 255 182 193
HotPink FF 69 B4 255 105 180
DeepPink FF 14 93 255  20 147
MediumVioletRed C7 15 85 199  21 133
PaleVioletRed DB 70 93 219 112 147
Orange colors
LightSalmon FF A0 7A 255 160 122
Coral FF 7F 50 255 127  80
Tomato FF 63 47 255  99  71
OrangeRed FF 45 00 255  69   0
DarkOrange FF 8C 00 255 140   0
Orange FF A5 00 255 165   0
Yellow colors
Gold FF D7 00 255 215   0
Yellow FF FF 00 255 255   0
LightYellow FF FF E0 255 255 224
LemonChiffon FF FA CD 255 250 205
LightGoldenrodYellow FA FA D2 250 250 210
PapayaWhip FF EF D5 255 239 213
Moccasin FF E4 B5 255 228 181
PeachPuff FF DA B9 255 218 185
PaleGoldenrod EE E8 AA 238 232 170
Khaki F0 E6 8C 240 230 140
DarkKhaki BD B7 6B 189 183 107
Purple colors
Lavender E6 E6 FA 230 230 250
Thistle D8 BF D8 216 191 216
Plum DD A0 DD 221 160 221
Violet EE 82 EE 238 130 238
Orchid DA 70 D6 218 112 214
Fuchsia FF 00 FF 255   0 255
Magenta FF 00 FF 255   0 255
MediumOrchid BA 55 D3 186  85 211
MediumPurple 93 70 DB 147 112 219
Amethyst 99 66 CC 153 102 204
BlueViolet 8A 2B E2 138  43 226
DarkViolet 94 00 D3 148   0 211
DarkOrchid 99 32 CC 153  50 204
DarkMagenta 8B 00 8B 139   0 139
Purple 80 00 80 128   0 128
Indigo 4B 00 82  75   0 130
SlateBlue 6A 5A CD 106  90 205
DarkSlateBlue 48 3D 8B  72  61 139
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
HTML name Hex code
R   G   B
Decimal code
R   G   B
Green colors
GreenYellow AD FF 2F 173 255  47
Chartreuse 7F FF 00 127 255   0
LawnGreen 7C FC 00 124 252   0
Lime 00 FF 00   0 255   0
LimeGreen 32 CD 32  50 205  50
PaleGreen 98 FB 98 152 251 152
LightGreen 90 EE 90 144 238 144
MediumSpringGreen 00 FA 9A   0 250 154
SpringGreen 00 FF 7F   0 255 127
MediumSeaGreen 3C B3 71  60 179 113
SeaGreen 2E 8B 57  46 139  87
ForestGreen 22 8B 22  34 139  34
Green 00 80 00   0 128   0
DarkGreen 00 64 00   0 100   0
YellowGreen 9A CD 32 154 205  50
OliveDrab 6B 8E 23 107 142  35
Olive 80 80 00 128 128   0
DarkOliveGreen 55 6B 2F  85 107  47
MediumAquamarine 66 CD AA 102 205 170
DarkSeaGreen 8F BC 8F 143 188 143
LightSeaGreen 20 B2 AA  32 178 170
DarkCyan 00 8B 8B   0 139 139
Teal 00 80 80   0 128 128
Blue colors
Aqua 00 FF FF   0 255 255
Cyan 00 FF FF   0 255 255
LightCyan E0 FF FF 224 255 255
PaleTurquoise AF EE EE 175 238 238
Aquamarine 7F FF D4 127 255 212
Turquoise 40 E0 D0  64 224 208
MediumTurquoise 48 D1 CC  72 209 204
DarkTurquoise 00 CE D1   0 206 209
CadetBlue 5F 9E A0  95 158 160
SteelBlue 46 82 B4  70 130 180
LightSteelBlue B0 C4 DE 176 196 222
PowderBlue B0 E0 E6 176 224 230
LightBlue AD D8 E6 173 216 230
SkyBlue 87 CE EB 135 206 235
LightSkyBlue 87 CE FA 135 206 250
DeepSkyBlue 00 BF FF   0 191 255
DodgerBlue 1E 90 FF  30 144 255
CornflowerBlue 64 95 ED 100 149 237
MediumSlateBlue 7B 68 EE 123 104 238
RoyalBlue 41 69 E1  65 105 225
Blue 00 00 FF   0   0 255
MediumBlue 00 00 CD   0   0 205
DarkBlue 00 00 8B   0   0 139
Navy 00 00 80   0   0 128
MidnightBlue 19 19 70  25  25 112
HTML name Hex code
R   G   B
Decimal code
R   G   B
Brown colors
Cornsilk FF F8 DC 255 248 220
BlanchedAlmond FF EB CD 255 235 205
Bisque FF E4 C4 255 228 196
NavajoWhite FF DE AD 255 222 173
Wheat F5 DE B3 245 222 179
BurlyWood DE B8 87 222 184 135
Tan D2 B4 8C 210 180 140
RosyBrown BC 8F 8F 188 143 143
SandyBrown F4 A4 60 244 164  96
Goldenrod DA A5 20 218 165  32
DarkGoldenrod B8 86 0B 184 134  11
Peru CD 85 3F 205 133  63
Chocolate D2 69 1E 210 105  30
SaddleBrown 8B 45 13 139  69  19
Sienna A0 52 2D 160  82  45
Brown A5 2A 2A 165  42  42
Maroon 80 00 00 128   0   0
White colors
White FF FF FF 255 255 255
Snow FF FA FA 255 250 250
Honeydew F0 FF F0 240 255 240
MintCream F5 FF FA 245 255 250
Azure F0 FF FF 240 255 255
AliceBlue F0 F8 FF 240 248 255
GhostWhite F8 F8 FF 248 248 255
WhiteSmoke F5 F5 F5 245 245 245
Seashell FF F5 EE 255 245 238
Beige F5 F5 DC 245 245 220
OldLace FD F5 E6 253 245 230
FloralWhite FF FA F0 255 250 240
Ivory FF FF F0 255 255 240
AntiqueWhite FA EB D7 250 235 215
Linen FA F0 E6 250 240 230
LavenderBlush FF F0 F5 255 240 245
MistyRose FF E4 E1 255 228 225
Grey colors
Gainsboro DC DC DC 220 220 220
LightGray D3 D3 D3 211 211 211
LightGrey D3 D3 D3 211 211 211
Silver C0 C0 C0 192 192 192
DarkGray A9 A9 A9 169 169 169
DarkGrey A9 A9 A9 169 169 169
Gray 80 80 80 128 128 128
Grey 80 80 80 128 128 128
DimGray 69 69 69 105 105 105
DimGrey 69 69 69 105 105 105
LightSlateGray 77 88 99 119 136 153
LightSlateGrey 77 88 99 119 136 153
SlateGray 70 80 90 112 128 144
SlateGrey 70 80 90 112 128 144
DarkSlateGray 2F 4F 4F  47  79  79
DarkSlateGrey 2F 4F 4F  47  79  79
Black 00 00 00   0   0   0

Tingnan din

baguhin

Mga sanggunian

baguhin
  1. "HTML 4.01 Specification section 6.5 "Colors"". W3.org. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 23 Abril 2008. Nakuha noong 8 Hulyo 2013.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  2. "HTML 4.01 Specification section 6.5 "Colors"". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2008-04-23. Nakuha noong 2012-10-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  3. W3C TR CSS3 Color Module, SVG color keywords