Talaan ng mga kulay

Ang mga sumusunod ay isang hindi buong talaan ng mga kulay na may kaugnay na mga artikulo. Tingnan din ang pangalan ng kulay at ang talaan ng mga paksa hinggil sa kulay.

Tandaan lamang na kinuha ang malaking bahagdan ng mga kinatawan ng mga nakikitang kulay rito mula sa mga pamamaraan ng pagpapangalan na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga kompyuter, katulad ng X11 o HTML4. Nilagyan ng mga katumbas na halagang pangmodelo ng kulay na RGB (Red, Green, Blue o Pula, Lunti, Bughaw) ang bawat kinatawan, dahil batay ang mga pamantayan dito mula sa puwang ng kulay na sRGB. Hindi magagawang ganap na mabigyan ng tumpak na mga halagang pang CMYK ang lahat ng mga kinatawan ng kulay na naririto sapagkat magkaiba ang mga gamut ng RGB at CMYK. Subalit maaari pa ring magawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga sistema ng pamamahala ng kulay na kasama sa mga sistema ng operasyon. Maaari rin itong magawa sa pamamagitan ng mga sopwer na pampatnugot ng imahe.

Ibinigay din sa ibaba ang mga halaga ng HSV (Hue, Saturation, Value o at "antas ng pagkaitim ng isang kulay, antas ng pagkakababad, at antas ng pagiging kaakit-akit" [literal na salin]), na tinatawag ding HSB (Hue, Saturation, Brightness o "antas ng pagkaitim ng isang kulay, antas ng pagkakababad, at antas ng katingkaran" [literal na salin]), at ng mga Hex Triplets (ginagamit para sa mga pang HTML na mga kulay sa Web.

Depende ang itsura ng mga kulay sa maraming mga parametro (mga pamantayan at sukatan), katulad ng mga pag-aari o property ng katakdaan sa pamamahala ng kulay ng aparatong pampakita at sa kalagayan ng paligid kung tinitingnan ang kulay Naka-arkibo 2008-04-27 sa Wayback Machine. (viewing surround condition).

Tandaan din na ang pagpapangalan ng mga kulay ay malabo na nakabatay sa pagkilatis at nagbabago sa pagitan ng mga tao at mga kalinangan; hindi lubos na masasabing ang bawat isang kinatawan ay tumpak na halimbawa ng isang partikular na pangalan ng kulay. Bilang karagdagan: may limitasyon ang mga gamut ng mga display (pagpapakita) ng kompyuter. Marami ring mga matitingkad na tinta (pigment) na hindi talaga maipapakita sa panooran o tinginan (iskrin) para maging halimbawa at ang paggaya (simulasyon) sa kalikasan ay hanggang sa paglalapit (o aproksimasyon) lamang.

A baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Alice blue Bughaw-alisya #F0F8FF 240 248 255 208° 6% 100%na
Alizarin Alisarin #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Amaranth Amarante / Amaranto / Amaranta #E52B50 229 43 80 345° 78% 64%
Amber Ambra / Amber / Ambre #FFBF00 255 191 0 45° 100% 100%
Amethyst Ametista #9966CC 153 102 204 270° 50% 80%
Apricot Aprikot #FBCEB1 251 206 177 30° 25% 87%
Aqua Akwa / Agwa #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%
Aquamarine Tubig dagat / Akwamarina #7FFFD4 127 255 212 160° 50% 100%
Army green Lunting hukbo #4B5320 75 83 32 46° 106% 54%
Asparagus Asparago #7BA05B 123 160 91 92° 43% 63%
Auburn Pulang kastanyo / Kastanyong pula #6D351A 111 53 26 67% 45%
Azure Asul / Malilang asulin #007FFF 0 127 255 210° 100% 100%
Azure mist Asuling mapusyaw #F0FFFF 240 255 255 210° 100% 98%

B baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Baby blue Bughaw-sanggol / Bughaw-bata #E0FFFF 111 255 255 180° 12% 100%
Baby pink Rosas-sanggol / Rosas-bata #F4C2C2 254 254 250 60° 2% 100%
Beige Beyds / Murang kape #F5F5DC 245 245 220 60° 10% 96%
Bistre Bistre #3D2B1F 61 43 31 24° 49% 24%
Black Itim #000000 0 0 0 ---° 0% 0%
Blood Dugo #8A0303 138 3 3 98% 54%
Blue Bughaw / Asul #0000FF 0 0 255 240° 100% 100%
Blue green Luntiang bughawin #00DDDD 0 223 223 180° 100% 50%
Blue violet Lilang bughawin #8A2BE2 138 43 226 271° 81% 42%
Bondi blue Bughaw bonde / Bughaw bondi #0095B6 0 149 182 191° 100% 71%
Brass Tanso #B5A642 181 166 66 37° 119% 124%
Bright green Lunting tingkad #66FF00 102 255 0 96° 100% 100%
Bright turquoise Turkesang tingkad #08E8DE 8 232 222 177° 97% 91%
Brilliant rose Rosang maningning / Rosang ningning #FF55A3 255 85 163 330° 75% 84%
Bronze Tanso #CD7F32 205 127 50 21° 155% 128%
Brown Kayumanggi #993300 153 51 0 20° 100% 60%
Buff Kupasing dilaw / Dilaw katad #F0DC82 240 220 130 49° 46% 94%
Burgundy Burgundi / Burgundiya #900020 128 0 32 345° 50% 50%
Burnt orange Sunog narangha #CC5500 204 85 0 25° 100% 80%
Burnt sienna Sunog siyena #E97451 233 116 81 14° 65% 91%
Burnt umber Sunog umbre / Sunog umbra #8A3324 138 51 36 74% 54%

C baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Calamansi Kalamansi #FCFFA4 252 255 164 62° 36% }100%
Camouflage green Kublihang lunti #78866B 120 134 107 91° 20% 53%
Caput Mortuum Patay patayan #592720 89 39 32 64% 35%
Cardinal Kardenal / Kardinal #C41E3A 196 30 58 350° 85% 77%
Carmine Karmin / Karmina #960018 150 0 24 350° 100% 59%
Carnation pink Mahiyaing rosas #FFA6C9 255 166 201 330° 100% 80%
Carrot orange Remolatsa / Asintorya / Karot #ED9121 237 145 33 33° 86% 93%
Celadon Seladona #ACE1AF 172 225 175 123° 24% 88%
Cerise Serise / Serisa #DE3163 222 49 99 343° 78% 87%
Cerulean Serulyo / Serulyano #02A4D3 2 166 211 193° 99% 83%
Cerulean blue Serulyong bughaw #2A52BE 42 82 190 224° 78% 75%
Chartreuse Sartruse / Sartrusa / Sartusa / Sartuse #7FFF00 127 255 0 90° 100% 100%
Chartreuse yellow Sartrusa / Sartruse / Sartusa / Sartuse Dilaw #DFFF00 223 255 0 67.5° 100% 100%
Chestnut Kastanyas #954535 149 69 53 10° 64% 58%
Chocolate Tsokolate #7B3F00 123 63 0 31° 100% 48%
Cinnabar Sinabre / Sinabra / Sinabara #E34234 227 66 52 77% 89%
Cinnamon Kanela #D2691E 210 105 30 25° 86% 82%
Cobalt Kobalt / Mahimbing na bughaw #0047AB 0 71 171 215° 100% 67%
Copper Tanso #B87333 184 115 51 29° 72% 72%
Copper rose Tansong rosas #996666 153 102 102 348° 35% 57%
Coral Kurales #FF7F50 255 127 80 16° 69% 100%
Coral red Pulang kurales #FF4040 255 64 64 82% 100%
Corn Mais #FBEC5D 251 236 93 54° 63% 98%
Cornflower blue Sinturyang bughaw #6495ED 100 149 237 219° 58% 93%
Cosmic latte Gatas kosmos / Gatas kalawakan #FFF8E7 225 248 231 40° 94% 90%
Cream Krema #FFFDD0 255 253 208 57° 18% 100%
Crimson Pulang-purpura / Krimson #DC143C 220 20 60 348° 91% 86%
Cyan Siyan #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%

D baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Dark blue Dilimang bughaw #00008B 0 0 139 240° 100% 55%
Dark brown Dilimang kayumanggi #654321 101 67 33 30° 67% 40%
Dark cerulean Dilimang serulyo #08457E 8 69 126 209° 94% 49%
Dark chestnut Dilimang kastanyas #986960 152 105 96 10° 37% 60%
Dark coral Dilimang kurales #CD5B45 205 91 69 10° 66% 80%
Dark goldenrod Dilimang solidago #B8860B 184 134 11 43° 94% 72%
Dark green Dilimang lunti #013220 1 50 32 158° 98% 20%
Dark indigo Dilimang indigong #310062 49 0 98 270° 100% 38%
Dark khaki Dilimang kaki #BDB76B 189 183 107 56° 43% 74%
Dark pastel green Dilimang lunting pastel #03C03C 3 192 60 138° 98% 75%
Dark pink Dilimang rosas #E75480 231 84 128 342° 64% 91%
Dark purple Dilimang purpurang #301934 48 25 52 291° 52% 20%
Dark red Dilimang pulang #8B0000 139 0 0 100% 55%
Dark salmon Dilimang salmono #E9967A 233 150 122 15° 48% 91%
Dark slate gray Dilimang abong puntod #2F4F4F 47 79 79 180° 41% 31%
Dark spring green Dilimang lunting usbong #177245 23 114 69 150° 80% 45%
Dark tan Dilimang sunog balat #918151 145 129 81 45° 44% 57%
Dark tangerine Dilimang dalanghita #FFA812 255 168 18 38° 93% 100%
Dark turquoise Dilimang turkesa #116062 17 96 98 181° 83% 38%
Dark violet Dilimang lilang #9400D3 148 0 211 282° 100% 83%
Dark yellow Dilimang dilaw #9B870C 155 136 12 52° 92% 61%
Deep cerise Tingkad dilimang serise #DA3287 218 50 135 317° 57% 62%
Deep fuchsia Tingkad dilimang Pusya #C154C1 193 84 193 300° 67% 72%
Deep lilac Tingkad dilimang lilak #9955BB 153 85 187 270° 68% 67%
Deep magenta Tingkad dilimang mahenta #CD00CC 204 0 204 300° 80% 37%
Deep peach Tingkad dilimang melokoton #FFCBA4 255 203 164 40° 34% 100%
Deep pink Tingkad dilimang rosas #FF1493 255 20 47 328° 100% 49%
Deep violet Tingkad dilimang lilang #330066 51 0 102 270° 100% 40%
Denim Maong #1560BD 21 96 189 213° 89% 74%
Dodger blue Dodgera bughaw #1E90FF 30 144 255 210° 88% 100%

E baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Ecru Ekru #C2B280 194 178 128 39° 27% 77%
Electric blue De kuryenteng bughaw #7DF9FF 125 249 255 180° 40% 90%
Electric green De kuryenteng lunti #00FF00 0 255 0 120° 100% 100%
Electric indigo Indigong de kuryente #6600FF 102 0 255 264° 100% 50%
Electric lime De kuryenteng dayap #CCFF00 204 255 0 75° 100% 63%
Electric purple Purpurang de kuryente #BF00FF 191 0 255 285° 100% 80%
Emerald Esmeralda #50C878 80 200 120 140° 60% 78%
Eggplant Talungin / Talong #614051 97 64 81 329° 34% 38%

F baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Falu red Pula ng falun / Pulang palong #801818 128 24 24 81% 50%
Fern green Lunting pako / Lunting eletso #4F7942 79 121 66 106° 45% 47%
Firebrick Pulahing adobe / Pulang adobe #B22222 178 34 34 81% 70%
Flax Plaka / Linsom / Linsum #EEDC82 238 220 130 50° 45% 93%
Forest green Lunting gubat #228B22 34 139 34 120° 76% 55%
French rose Rosas pransesa #F64A8A 246 74 138 330° 76% 55%
Fuchsia Pusya #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100%
Fuchsia pink Pusyang rosas #FF77FF 255 119 255 300° 47% 84%

G baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Gamboge Gamboa #E49B0F 228 155 15 38° 94% 94%
Gold Ginto #A57C00 165 124 0 45° 100% 65%
Gold (metallic) Metalikong ginto #D4AF37 212 175 55 51° 67% 72%
Gold (web) (Golden) Ginto #FFD700 255 215 0 51° 100% 100%
Golden brown Gintong kayumanggi #996515 153 101 21 51° 37% 47%
Golden yellow Gintong dilaw #FFDF00 255 223 0 52.5° 100% 100%
Goldenrod Solidago #DAA520 218 165 32 43° 85% 85%
Gray asparagus Abuhing asparago #465945 70 89 69 117° 22% 35%
Green (X11) Luntian / Berde #00FF00 0 255 0 120° 100% 100%
Green (HTML) Luntian / Berde #008000 0 128 0 120° 100% 50%
Green yellow Lunting dilaw #ADFF2F 173 255 47 84° 100% 67%
Grey Abo / Abuhin #808080 120 120 120 0% 50%

H baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Han Purple Purpurang han / Purpurang tsino #5218FA 82 24 250 260° 97% 47%
Harlequin Harlekino / Arlekino #3FFF00 63 255 0 105° 100% 100%
Heliotrope Pusyawing purpura / Heliyotropo #DF73FF 223 115 255 286° 55% 100%
Hollywood cerise/Fashion fuchsia Hollywood serisa/Fashion pusya #F400A1 244 0 161 320° 100% 96%
Hot magenta Pasong mahenta / Mainiting mahenta #FF00CC 255 0 204 310° 57% 74%
Hot pink Mainiting rosas / Pasong rosas #FF69B4 255 105 180 350° 84% 75%

I baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Indigo Indigo #00416A 0 65 106 275° 40% 40%
Indigo Indigo #4B0082 75 0 130 275° 100% 27%
International Klein Blue Pandaigdigang bughaw na klein #002FA7 0 47 167 223° 100% 65%
International Orange Pandaigdigang narangha #FF4F00 255 79 0 19° 100% 100%
Variations of green Lunting moro #009000 0 153 0 120° 90% 60%
Ivory Garing / Marpil #FFFFF0 255 255 240 60° 5% 100%

J baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Jade Batong tsino #00A86B 0 168 107 158° 100% 66%

K baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Kelly green Luntiang kelly #4CBB17 76 187 23 120° 48% 48%
Khaki Kaki #C3B091 195 176 145 37° 26% 76%
Khaki Kaki #F0E68C 240 230 140 54° 41% 94%

L baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Lavender (floral) Labandang pambulaklak #B57EDC 181 126 220 270° 76% 76%
Lavender mist Labanda mapusyaw #E6E6FA 230 230 250 245° 40% 96%
Lavender blue Bughawing labanda #CCCCFF 204 204 255 240° 75% 88%
Lavender blush Mahiyaing labanda #FFF0F5 255 240 245 340° 6% 100%
Lavender gray Abuhing labanda #C4C3D0 196 195 221 242° 8% 75%
Lavender magenta Mahentang labanda #EE82EE 238 130 238 300° 67% 88%
Lavender pink Rosang labanda #FBAED2 251 174 210 310° 57% 90%
Lavender purple Purpurang labanda #967BB6 150 123 182 267° 32% 71%
Lavender rose Rosang labanda tingkad #FBA0E3 251 160 227 310° 57% 90%
Lawn green Damuhang lunti #7CFC00 124 252 0 90° 98% 48%
Lemon Limon #FDE910 253 233 16 55° 94% 99%
Lemon chiffon Limong tsipe / Limong tsipon #FFFACD 255 250 205 54° 20% 100%
Light blue Pusyawing bughaw #ADD8E6 173 216 230 240° 90% 80%
Lilac Lilak / Lila #C8A2C8 200 162 200 300° 19% 78%
Lime Dayap #BFFF00 191 255 0 75° 100% 100%
Lime Dayap #00FF00 0 255 0 120° 100% 100%
Lime Dayap #32CD32 50 205 50 120° 67% 40%
Linen Linso / Lino / Lina #FAF0E6 250 240 230 30° 8% 98%

M baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Magenta Mahenta / Pudiding pujit / Purpula #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100%
Malachite Malakita #0BDA51 11 218 81 140° 95% 85%
Maroon Maron / Pudiding pujit #800000 128 0 0 100% 50%
Maya Blue Bughaw maya #73C2FB 115 194 251 210° 96% 87%
Mauve Malba #E0B0FF 224 176 255 276° 31% 100%
Mauve taupe Malba talpa #915F6D 145 95 109 285° 37% 54%
Medium blue Kagitnang bughaw / Medyo asul #0000CD 0 0 205 240° 100% 40%
Medium carmine Kagitnang karmin / Medyo karmina #AF4035 175 64 53 69% 68%
Medium purple Kagitnang purpura / Medyo purpura #9370DB 147 112 219 270° 68% 72%
Midnight Blue Bughaw sa hatinggabi #003366 0 51 102 148° 100% 20%
Mint green Lunting damong gamot / Lunting yerba #98FF98 152 255 152 140° 40% 100%
Misty rose Hamog rosas / Hinamugang rosas #FFE4E1 255 228 225 337° 37% 94%
Moss green Lumot #ADDFAD 173 223 173 120° 22% 87%
Mountbatten pink Rosang monte #997A8D 153 122 141 323° 20% 60%
Mud Putik #70543E 112 84 62 26° 45% 44%
Mustard Mustasa #FFDB58 255 219 88 47° 65% 100%
Myrtle Mirtilo / Mirto #21421E 33 66 30 115° 54% 26%

N baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Navajo white Puting nabaho / puting indiyano #FFDEAD 255 222 173 32° 27% 100%
Navy Blue Bughaw hukbong dagat #000080 0 0 128 240° 100% 50%

O baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Ochre Okre #CC7722 204 119 34 30° 83% 80%
Office green Luntiang pantanggapan #008000 0 128 0 120° 80% 50%
Old Gold Lumang ginto #CFB53B 207 181 59 49° 71% 81%
Old Lace Lumang laso #FDF5E6 253 245 230 40° 6% 100%
Old Lavender Lumang labanda #796878 121 104 120 270° 3% 22%
Old Rose Lumang rosas #C08081 192 46 76 330° 59% 57%
Olive Oliba #808000 128 128 0 60° 100% 50%
Olive Drab Hugas oliba #6B8E23 107 142 35 80° 75% 56%
Olivine Olibina #9AB973 154 185 115 58° 80% 141%
Narangha Narangha #FF7F00 255 127 0 30° 100% 100%
Orange Narangha/Kahel #FF6600 255 102 0 24° 100% 100%
Orange Narangha/Kahel #FFA500 255 165 0 39° 100% 100%
Orange Balat narangha #FFA000 255 160 0 38° 100% 100%
Orange red Naranghang pulahin #FF4500 255 69 0 100% 52%
Orchid Orkid #DA70D6 218 112 214 302° 49% 85%

P baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Pale blue Kupasing bughaw #D1EDF2 209 237 242 189° 14% 95%
Pale brown Kupasing kayumanggi #987654 152 118 84 30° 45% 60%
Pale carmine Kupasing karmina #AF4035 175 64 53 69% 68%
Pale chestnut Kupasing kastanyas #DDADAF 221 173 175 358° 22% 87%
Pale cornflower blue Kupasing bughaw senturya #ABCDEF 171 205 239 210° 28% 94%
Pale magenta Kupasing mahenta #F984E5 249 132 229 310° 47% 98%
Pale pink Kupasing rosas #FADADD 250 218 221 354° 13% 98%
Pale red violet Kupasing pulahing lila #DB7093 219 112 147 340° 49% 86%
Pale turquoise Kupasing turkesa #AFEEEE 175 238 238 180° 26% 93%
Papaya whip Hampas papaya #FFEFD5 255 239 213 37° 16% 100%
Pastel green Lunting pastel #77DD77 119 221 119 120° 46% 87%
Pastel pink Rosang lunti #FFD1DC 255 209 220 346° 18% 100%
Peach Milokoton #FFE5B4 255 229 180 39° 29% 100%
Peach Milokotong narangha #FFCC99 255 204 153 30° 40% 100%
Peach Milokotong dilaw #FADFAD 250 223 173 39° 31% 98%
Pear Peras #D1E231 209 226 49 65° 78% 88%
Periwinkle Perbinka / Perbinke / Perbinse #C3CDE6 195 205 230 223° 15% 90%
Persian blue Bughaw Persa (Persian) #1C39BB 28 57 187 248° 75% 50%
Persian green Lunting Persa (Persian) #00A693 0 166 147 135° 75% 60%
Persian blue Indigong Persa (Persian) #32127A 50 18 122 249° 85% 49%
Persian red Pulang Persa (Persian) #CC3333 204 51 51 50% 50%
Persian pink Rosas Persa (Persian) #F77FBE 247 127 190 330° 72% 77%
Persian rose Rosas Persa (Persian) tingkad #FE28A2 254 40 162 318° 96% 88%
Persimmon Persimon #EC5800 236 88 0 10° 85% 94%
Pine Green Lunting pino #01796F 1 121 111 175° 99% 47%
Pink Rosas/Kalimbahín/Limbáon #FFC0CB 255 192 203 350° 25% 100%
Pink orange Rosang narangha #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Powder blue Pulbusing bughaw #B0E0E6 176 224 230 220° 70% 90%
Puce Puese / Putse #CC8899 204 136 153 345° 33% 80%
Prussian blue Bughaw prusyano #003153 0 49 83 205° 100% 33%
Psychedelic Purple Purpura sikedeliko #D700FF 223 0 255 292.5° 100% 100%
Pumpkin Kalabasa #FF7518 255 117 24 24° 90% 100%
Purple (HTML) Purpura #800080 128 0 128 300° 67% 44%
Purple (X11) Purpura #A020F0 160 92 240 285° 97% 77%
Purple taupe Purpurang talpa #50404D 80 64 77 285° 19% 33%

R baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Raw umber color Umbreng hilaw / Hilaw na umbre #734A12 115 74 18 34° 84% 45%
Red Pula #FF0000 255 0 0 100% 100%
Red violet Pulahing lila #C71585 199 21 133 322° 89% 78%
Rich carmine Mayamang karmina #D70040 215 0 64 356° 94% 44%
Rich magenta Mayamang mahenta #CA1F7B 202 31 23 327° 96% 34%
Robin egg blue Bughaw ng itlog ng ibong Robin #00CCCC 0 204 204 180° 100% 80%
Rose Matingkad na rosas #FF007F 255 0 127 330° 100% 100%
Rose Taupe Rosang talpa #905D5D 144 93 93 330° 42% 46%
Royal Blue Maharlikang bughaw #4169E1 65 105 225 225° 71% 88%
Royal purple Maharlikang purpura #7851A9 120 81 169 267° 52% 66%
Ruby Rubyo / Rubya #E0115F 224 17 95 338° 100% 40%
Russet Rosete #80461B 128 70 27 25° 78% 50%
Rust Kalawang #B7410E 183 65 14 18° 92% 72%

S baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Safety orange Alipato #FF6600 255 102 0 24° 100% 100%
Saffron Sapron #F4C430 244 196 48 45° 80% 96%
Salmon Salmono #FF8C69 255 140 105 14° 59% 100%
Sandy brown Mabuhanging kayumanggi #F4A460 244 164 96 28° 61% 96%
Sangria Duguan / Dinuguan kulay #92000A 146 0 10 356° 100% 57%
Sapphire Sapira #082567 8 37 103 222° 92% 40%
Scarlet Iskarlata #FF2000 255 32 0 7.5° 100% 100%
School bus yellow Dilaw pangbus na pampaaralan #FFD800 255 216 0 36° 100% 50%
Sea Green Lunting pandagat #2E8B57 46 139 87 146° 67% 55%
Seashell Kabibe #FFF5EE 255 245 238 25° 7% 100%
Selective yellow Pihikang dilaw #FFBA00 255 186 0 44° 100% 100%
Sepia Sepya / Sepia #704214 112 66 20 30° 82% 44%
Shamrock green Lunting Irlandes #009E60 0 158 96 120° 90% 75%
Shocking pink Rosas na nakakagulat #FC0FC0 252 15 192 315° 94% 99%
Silver Pilak #C0C0C0 192 192 192 0% 75%
Silver (metallic) Metalikong pilak #AAA9AD 170 169 173 255° 2% 68%
Sky blue Bughaw ng langit #87CEEB 135 206 235 210° 67% 96%
Slate gray Abong pampuntod #708090 112 128 144 210° 22% 56%
Smalt/Dark powder blue Esmalte / Enamel #003399 0 51 153 200° 70% 60%
Spring bud Usbong ng tagsibol / Usbong #A7FC00 0 167 252 88° 90% 63%
Spring green Lunti ng tagsibol #00FF7F 0 255 127 150° 100% 100%
Steel blue Bughaw ng asero #4682B4 70 130 180 207° 61% 71%

T baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Tan color Sunog na balat #D2B48C 210 180 140 34° 33% 82%
Tangerine color Kulay ng dalanghita #F28500 242 133 0 33° 100% 95%
Tangerine yellow Kadilawan ng dalanghita #FFCC00 255 204 0 33° 100% 50%
Taupe Talpa #483C32 72 60 50 30° 17% 34%
Tea Green Lunti ng tsaa #D0F0C0 208 240 192 100° 20% 94%
Tea rose (orange) Rosas ng tsaa (narangha) #F88379 248 131 194 16° 70% 70%
Tea rose (rose) Rosas ng tsaa (rosas) #F4C2C2 244 194 194 337° 47% 93%
Teal color Tilya / Tila / Madilim na luntiang bughaw #008080 0 128 128 180° 100% 50%
Tenne Tene / Kupasin na naranghang kayumanggi #CD5700 205 87 0 25° 100% 80%
Terra cotta Terakota #E2725B 226 114 91 10° 70% 62%
Thistle color Kardo #D8BFD8 216 191 216 300° 12% 85%
Turquoise color Turkesa #40E0D0 64 224 203 174° 71% 88%
Tyrian purple Purpurang Tirano / Purpurang Tiryano #66023C 102 2 60 277° 67% 44%

U baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Ultramarine Ultramarina #120A8F 18 10 143 244° 93% 56%

V baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Vermilion Bermilyon #FF4D00 255 77 0 18° 100% 100%
Violet Lila #8000FF 128 0 255 270° 100% 100%
Violet (X11) Lila #EE82EE 238 130 238 300° 67% 88%
Viridian Biridyana / Biridyano #40826D 64 130 109 161° 51% 51%

W baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Wheat color Kulay trigo #F5DEB3 245 222 179 39° 26% 96%
White Puti #FFFFFF 255 255 255 ---° 0% 100%
Wisteria color Wisteria / Wisterya #C9A0DC 201 160 220 281° 27% 86%

Y baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Yellow Dilaw #FFFF00 255 255 0 60° 100% 100%
Yellow-green Dilaw-luntian #9ACD32 154 205 50 60° 60% 54%

Z baguhin

Katawagang Ingles Pangalan Halimbawa Hex triplet RGB HSV
Zinnwaldite color Sinwaldita #EBC2AF 235 194 175 19° 25% 92%

Mga klase ng kulay baguhin

Puti baguhin

Ang puti ay kombinasyon ng lahat ng mga kulay sa namamasid na sangkahabian ng liwanag (visible light spectrum). Madalas itong ituring bilang kulay na akromatiko (hindi nababago o hindi nababahiran, sapagkat may kakayahan o katangiang hindi mahawahan ng ibang kulay, ang puti ang nakapagpapalabnaw sa ibang mga kulay, hindi ang kabaligtaran).

Rosas/Kalimbahin baguhin

Ang rosas o kalimbahin ay bahagyang kulay na pula o maputlang pula. Nalilikha ang mga ito sa pamamagitan ng pagdadagdag ng puti.

Pula baguhin

Ang pula ay ilang mga magkakatulad na mga kulay na pinukaw sa pamamagitan ng liwanag, na binubuo ng namamayaning pinakamahabang daluyong na nawawari ng mata. Halos 625–750 nm ang sakop ng haba ng daluyong (wavelength). Itinuturing itong isa sa mga pang-dagdag na pangunahing kulay.

Narangha/Kahel baguhin

Ang narangha o kahel ay ang kulay sa nakikitang kahabian sa pagitan ng pula at dilaw kasama ang isang haba ng daluyong sa sakop na 585 - 620 nm. Sa HSV color space, mayroon itong hue na 30º.

Kayumanggi baguhin

Ang mga kulay kayumanggi ay mga madilim na uri ng pula, narangha at dilaw

Dilaw baguhin

Ang dilaw ay kulay ng liwanag na may haba ng daluyong na namamayani sa sakop na halos 570-580 nm. Sa HSV color space, mayroon itong hue na may 60º. Tinuturing itong pambaawas sa mga pangunahing kulay.


Abo baguhin

Ang kulay abo ay binubuo ng mga kulay na akromatiko sa gitna ng kulay puti at ng kulay itim.

Luntian/Berde baguhin

Ang luntian o berde ay isang kulay, ang persepsiyon na pinupukaw ng liwanag na mayroong isang kahabian na namamayani ang lakas kasama ang isang haba ng daluyong na halos 520–570 nm. Itinuturing itong isa sa mga pang-dagdag na pangunahing kulay.

Siyan (Cyan) baguhin

Siyan (Cyan) ay kahit anumang kulay sa bughaw-lunting sakop ng nakikitang sangkahabian ng liwanag. Itinuturing itong isa sa mga pang-bawas na pangunahing kulay..

Bughaw/Asul baguhin

Ang bughaw o asul ay isang kulay, ang persepsiyon na pinupukaw ng liwanag na mayroong sangkahabian na namamayani ang lakas kasama ang isang haba ng daluyong na halos 440–490 nm. Itinuturing itong isa sa mga pang-dagdag na pangunahing kulay.

Lila baguhin

Ang lila ay kahit anumang mga kulay, ang persepsiyon na pinupukaw ng liwanag na mayroong sangkahabian na namamayani ang lakas kasama ang isang haba ng daluyong na halos 380-450 nm. Tumutukoy din ito sa mga klase ng bughaw at purpura.


Purpura baguhin

Mga kathang-isip na kulay baguhin

  • Fuligin, parehong isang kulay at isang tela na may ganoong kulay, may kaugnayan sa Guild of Torturers sa aklat ni Gene Wolfe na The Shadow of the Torturer. Isinalarawan ang kulay bilang "mas maitim sa itim" at "ang kulay ng uling."
  • Grue at Bleen, mga kulay na nagbago pagkatapos ang isang pansariling kagustuhan ngunit may nakatakdang oras; unang ginamit ang kataga ni Nelson Goodman, isang pilosopo, upang ihalimbawa ang tinatawag niyang "ang bagong bugtong ng pagtatalaga".
  • Hooloovoo, isang napakatalinong klase ng bughaw sa The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, isang serye ni Douglas Adams.
  • Octarine, isang kulay ng mahika sa mga nobelang pantasyang Discworld, sinasalarawan bilang maging kawangis ng isang mailaw na maluntiang-dilaw na purpura.
  • Squant, ang pang-apat na pangunahing kulay na pinasikat ng bandang Negativland noong 1993.

Talaan baguhin

Mga sanggunian baguhin

Tingnan ang katumbas na artikulo sa Wikipediang Ingles para sa mas malawak na pagtalakay ng paksang ito.
  • Frery, A. C.; Melo, C. A. S. & Fernandes, R. C. Web-Based Interactive Dynamics for Color Models Learning. Color Research and Application, 2000, 25, 435-441. DOI 10.1002/1520-6378(200012)25:6<435::AID-COL8>3.0.CO;2-J