Wikang Afrikaans

Ang wikang Afrikaans ay isang wikang Indo-Europeo, nakuha mula sa Wikang Olandes. Ito ay ginagamit sa South Africa at Namibia, at sa Botswana, Angola, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Zambia, Australia, New Zealand, Estados Unidos, at Argentina. Dahil sa paglipat at mandarayuhan trabaho, may mahigit 100 000 nagsasalita ng Afrikaans sa United Kingdom, sa iba pang mga malaking komunidad matatagpuan sa Brussels, Amsterdam, Perth, Mount Isa, Toronto at Auckland.[1] Ito ay ang pangunahing wika na ginagamit ng dalawang mga kaugnay na grupo ng etniko sa South Africa: ang mga taong Afrikaans (Afrikaners) at ang Coloureds (sa Afrikaans: kleurlinge) o bruinmense (kasama ang Basters, Cape Malays at Griqua).

BokabularyoBaguhin

Afrikaans Tagalog Pronunsiasyon
wêreld mundo [ver-olt]
lied kanta [lit]
telefoon telepono [tele-fwon]
water tubig [va-ter]
vuur apoy [fiyr]
boek libro [buk]
griffel lapis [gra-fal]
huis bahay [hays]
bed kama [bet]
lewe buhay (noun) [lye-va]
papier papel [pa-pir]
kombius kusina [kom-bays]
seun lalaki [syan]
meisie babae [mai-si]
kos pagkain [kos]
groot malaki [hruwat]
klein maliit [klayn]
nag gabi [nah]
more umaga [mo-ra]
dag araw [dah]
maand buwan [mwont]
want kasi [vant]
maar pero [mar]
Suid-Afrika South Africa [sayt-af-rika]
Filippyne Pilipinas [fi-li-pay-na]

Mga sanggunianBaguhin

  1. "The Afrikaans Language Landscape". We do Translation. Nakuha noong 10 February 2023.


  Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.