Wikipedia:Kasalukuyang pangyayari/2023 Enero 1

Kalusugan at kapaligiran

Politika at halalan

Agham at teknolohiya

  • Pagsasara ng espasyong-panghimpapawid ng Pilipinas, 2023
    • Pinasara ng Pangasiwaan sa Abyasyong Sibil ng Pilipinas ang espasyong panghimpapawid ng bansa sa halos anim na oras dahil sa pagkawala ng kuryente sa sentro nito ng pamamahala ng trapiko ng himpapawid, na nakaapekto sa higit sa 200 lipad pangkomersyo at higit sa 56,000 pasahero. (Bloomberg)