Wikipedia:Mga artikulong buburahin/Madaling araw

Madaling arawBaguhin

Ang artikulo ay binuo ng IP na si 121.97.107.61 at nilalaman ay bandalismo. Sana ay mawalan ng kunsiderasyon ang mga IP na gumawa ng artikulo gaya ng aking mungkahi na iniharap.--The Wandering Traveler 14:25, 31 Marso 2009 (UTC)