Wikipedia:Paano magsimula ng pahina

Monobook icon.svg
Nuvola apps mycomputer.png

Matututuhan sa pahinang ito kung paano magsimula ng pahina sa Wikipedia.

Mga tip o gabay sa paglalathala

Kung naibigan mo na ang paggamit at paghahanap ng mga artikulo dito sa Tagalog Wikipedia, subukan mo nang maglathala ng mga bagong artikulo o magpainam pa ng mga naririto nang pahina o lathalain. Maaari mong gamitin ang mga patnubay o tip na ito:

 • Maaari mong gawan ng pahina o artikulo ang isang paksang nakapukaw ng iyong pansin mula sa binabasang pahayagan, pinapanood na palabas sa telebisyon o pelikula, o kaya pinakikinggang estasyon o programa mula sa radyo.
 • Kumuha ng iba pang mga impormasyon mula sa iba pang mga babasahin hinggil sa paksang nakapukaw ng iyong interes. Gamitin ito bilang mga sanggunian at huwag kalimutang isama sa iyong itatalang lathalain dito.
 • Mahalaga ang mga sanggunian sapagkat nasusuri at napupuntahan rin ng iba pang mga mambabasa at patnugot, na maaaring makatulong pa sa pagpapainam at pagtatama ng lathalain, lalo na kung may kulang o kamailan.
 • Kung nakikigamit ka lamang ng kompyuter, partikular na sa isang arkilahan lamang ng kompyuter, gamitin mo ng tama ang iyong panahon kung ibig maglathala o makiisa sa pagpapayabong ng mga lathalain dito sa Tagalog Wikipedia. Maaari kang gumawa muna ng balangkas sa isang pansariling talaan. Dito sa talaan mong ito mo painamin ang iyong paksa at mga talata na naglalaman ng mga sanggunian.
 • Unti-unti mo itong itala o ilathala sa Tagalog Wikipedia, sa tuwing makikigamit ka ng kompyuter sa isang arkilahan. Sa ganitong paraan, mapapangasiwaan mo ng husto ang iyong panahong iniaambag para sa Tagalog Wikipedia at hindi nasasayang ang iyong salaping ginugugol habang tumutulong sa patuloy na pagbubuo ng malayang ensiklopedyang ito.
 • Humingi ng tulong mula sa iyong mga guro at mga kaklase sa paaralan o kaupisina man, at anyayahan din silang makilahok sa pagpapalawig at pagpapainam ng wikipediang ito na nasa wikang Tagalog.
 • Sapagkat pangunahing isa itong wikipediang nasa Wikang Tagalog, maaari mong isulat sa pahina ng iyong lathalain ang kaugnayan ng mga Pilipino at Pilipinas sa paksang napili mo kung mayroon.
 • Huwag kalimutang gumamit ng mga talahuluganan o diksyunaryo para sa mas mainam na pagsusulat at paggamit ng mga salitang nasa wikang Tagalog. Maaari mong tingnan ang mga tala ng diksyunaryo at mga gabay na nasa WP:Pagsasalinwika.
 • Lagyan ng mga kawing ang mga mahahalaga o piling salita na nasa pahina ng iyong lathalain patungo sa iba pang mga pahinang naririto sa Tagalog Wikipedia, para makatulong sa pag-unawa ng mga mambabasa at para rin sa karagdagan ng kanilang mga kaalaman hinggil sa iyong paksang napili.
 • Pakitandaan lamang na dapat mong gamitin ang iyong mga sariling pananalita sa pagsusulat ng artikulo dito sa Tagalog Wikipedia, na nasa gawi at anyong ensiklopediko, isang pormal na pagsusulat katulad ng pagsusulat ng mga report o takdang araling ginagamit sa paaralan. Kapag kinopya mo lamang ng tuwiran sa isang sanggunian, malaki ang pagkakataong mabura lamang ang iyong ambag na artikulo o pahina. Kaya't dapat itong iwasan upang hindi masayang ang iyong pagod.
 • Bumuo ng isang samahang Wikipedista upang magkaroon ka ng mga kaisa sa iyong mga proyekto ng paglalathala na pang-Wikipedia. Maaari mong gamitin ang paanyayang nalilimbag.

Paraan ng pagsisimula ng pahina

Maaari kang magsimula ng isang pahina sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

 1. Magsimula ng pahina sa pamamagitan ng mga ghost link o existing link (mga nakahandang kawing ngunit walang pang pahina o artikulong nasusulat; nakaumang lamang ang mga pangawing na ito)
 2. Magsimula ng pahina sa pamamagitan ng pagbago teksto ng URL
 3. Magsimula ng pahina mula sa sandbox (isa itong pahinang gawaan at sanayan ng isang tagagamit)

Magsimula ng pahina na ginagamit ng mga ghost link o existing link

Maaring simulan ang pahina mula sa isang kawing patungo sa bagong pahina na iyong nais simulan. Sa mga artikulo ng Wikipedia, iyong makikita ang mga link o kawing na kulay pula na nakahanda patungo sa mga artikulong hindi pa nasimulan (kamukha ng: Titulo ng artikulo). Ito ang mga ghost link o multong kawing, itinuturing ding nakaabang na mga kawing. Kung iyong pipindutin ang kawing na ito, dadalhin ka nito sa isang pahinang nagsasabing:

"Ang Wikipedia ay wala pang pahina ng proyekto na may ganitong tumpak na pangalan.
Simulan ang Wikipedia:Pagpapangalan na pahina.
Hanapin ang "Pagpapangalan" sa mga mayroon ng mga pahina.
Hanapin ang iba pang mga pahina sa loob ng Wikipedia na umuugnay sa pamagat na ito."

Magsimulang sumulat ng artikulo sa edit-box o kahong mapagsusulatan mo. Pagkatapos, pindutin ang buton ng "paunang tingin" upang siyasatin ang buong pahina. Pindutin naman ang buton na nagsasabing "Itala ang pahina" para mailathala na ang iyong ginawa.

Paggawa ng kawing (link) patungo sa ibang pahina

Habang binabago mo ang ilang mga artikulo, at napagisipan mong dapat may sariling artikulo ang isang salita o parirala, ilagay ito sa loob ng double square brackets (parisukat na braket), [[tulad nito]]. "Wikifying" o pagsasa-wiki ang tawag dito. Ang bagong link o kawing na binuo ang magdurugtong sa pahinang ginawa mo sa iba pang mga pahinang dati nang buo, o magiging "ghost link" o "umang" din para sa pagsisimula ng iba at panibagong artikulo.

Magsimula ng pahina sa pamamagitan ng pagbago ng URL

Maaring palitan ang URL na nasa page address ng iyong web browser gaya ng sumusunod:

http://tl.wikipedia.org/wiki/Titulo_ng_artikulo

Palitan mo ang kabuntot o kadugtong na titulo na nasa dulo ng URL address ("Titulo_ng_artikulo" na makikita sa URL). Matapos mong gawin ito, tipahin o idugtong mo na ang pamagat na gusto mong gawin o simulan. Halimbawa, nais mong simulan ang artikulong Katipunan:

http://tl.wikipedia.org/wiki/Katipunan

Dadalahin ka nito sa isang pahinang walang nilalaman. Pindutin ang "edit" o "baguhin" na kawing (link) sa itaas ng pahina at doon mo maaring simulan ang bagong artikulo.

Ngunit, sa pamamagitan ng ganitong paraan nabubuo ang mga tinatawag na orphan o ulila, mga artikulong hindi dinudugtungan o walang kakawing na kahit anumang artikulo sa Wikipedia. Kung kaya't mas mabuti na iwasan ang paggamit ng paraang ganito sa pagsisimula ng isang bagong artikulo.

Magsimula ng pahina mula sa sandbox

Maari din gamitin ang sandbox! (gawaan at sanayan). Dito ka maaaring mag-eensayo sa paggawa ng artikulo at pahina. Maaaring tingnan mo muna ang halimbawa ng balangkas na nasa ibaba (kasunod ng bahaging ito):

 • Mula sa sandbox, pindutin ang edit o baguhin na kawing, at gumawa ng bagong kawing (link) patungo sa pahinang nais mong simulan.
 • Pindutin ang save ("itala ang pahina") na buton ng sandbox.
 • Pindutin ang kawing (link) patungo sa pahinang nais mong simulan.

Paalala: Regular na binubura ang nilalaman ng sandbox, kung kaya't mainam na i-bookmark o tandaan ang pahinang iyong binuo upang iyong mabago o madagdagan itong muli. Makikita din ito sa loob ng pahina ng "my contributions" (o "aking mga ginawa") ng isang user (tagagamit) na naka-rehistro. Kaya't hinihikayat ka na naming gumawa ng isang kwenta o account (akawnt) upang magkaroon ng ganitong kakayahan sa pagaambag, pagsusulat at pagdadagdag ng mga artikulo at kaalaman. Huwag sanang kalimutan ang paalala namin tungkol sa mga orphan o ulilang mga pahina. Kailangan ka ng Tagalog Wikipedia, at ang tulong mo! Manghikayat ka pa sana ng ibang Wikipedista.

Halimbawa at itsura ng lilikhain mong artikulo

Isa itong halimbawa ng balangkas ng iyong pahina kapag nagsusulat ka na sa loob ng kahon ng sulatan. Inilagay ito dito para maging parisan mo:

Unang halimbawa:

Laruang Pantalik
Isang instrumentong nilikha upang paigtingin ang pantaong kasarapang sekswal ang laruang pantalik, katulad ng dildo o vibrator. Idinisenyo ang karamihan sa mga laruang pantalik na ito upang iwangis sa mga ari ng tao at maaaring gumagalaw o hindi. Maaari ring isali sa terminong ito ang mga aparatong BDSM at kasangkapang pantalik gaya ng mga sakbat, subalit hindi sakop nito ang pagpigil sa pag-aanak, pornograpiya o mga condom. Kabilang sa mga alternatibong tawag dito ang laruang pangmatanda at tulong sa mag-asawa. Kaiba sa unang nabanggit, mas malawak ang sakop ng tulong sa mag-asawa at ginagamit na tumutukoy sa mga droga at halaman na ibinibenta upang di-umano’y mas mapasarap at mapahaba ang pagtatalik. Kadalasang ibinebenta sa tindahang pantalik ang mga laruang pantalik.
Erotic electrostimulation
Ang erotic electrostimulation ay isang uri ng laruang pantalik na para sa parehong kalalakihan at kababaihan .
Kasangkapang Erotiko
Sadyang hinulma ang kasangkapang erotiko para sa kaginhawaan, mga antas ng pagtagos, at pagpapasigla.


[[Laruang Pantalik]]

Pangalawang halimbawa:

Pangalan ng pahina (wala ito sa loob ng kahong sinusulat mo; nasa itaas ito sa gawing kaliwa)
Ang paksa, pamagat o pangalan ng pahina ay ang (nasa loob na ito ng kahong sulatan)....pambungad na mga pangungusap, paglalarawan, at iba pang mga talata na nagpapakilala sa paksa.<ref name=halimbawa1>[http://www.halimbawa.com May-akda ng sanggunian mula sa internet. Pamagat, petsa], nakuha noong: petsa kung kailan nakuha ang sanggunian mo.</ref>
==Pamagat ng unang seksiyon==
Katawan ng unang seksiyon (binubuo ng mga pangungusap at mga talata).<ref name=halimbawa2>May-akda ng aklat o ibang babasahin. Pamagat, petsa ng pagkakalimbag o pagkakalathala, pahina], nakuha noong: petsa kung kailan ka sumangguni sa aklat.</ref>
==Pamagat ng pangalawang seksiyon==
Katawan ng ikalawang seksiyon (binubuo ng mga pangungusap at mga talata)<ref name=halimbawa1/>
==Pamagat ng pangatlong seksiyon==
Katawan ng ikatlong seksiyong (binubuo ng mga pangungusap at mga talata)<ref name=halimbawa2/>
==Mga sanggunian==
{{reflist}}
==Mga kawing na panlabas==
*[http://www.halimbawa.org Pamagat ng kawing]
[[Category:Pamagat ng kategorya]]

Pangatlong halimbawa

Para masilip at mabasa ang isang payak at aktuwal na halimbawa ng tunay at totoong artikulo: pindutin mo ito.

Tungkol sa mga sanggunian

Kailangang masisiyasat ng mga tagapangasiwa (administrator) at ng ibang mga patnugot (editor) o tagagamit (user) ang sangguniang pinagkunan mo ng impormasyon, kaya't iminumungkahing:

 • Kopyahin at gamitin ang mga URL address na pinagkunan ng mga impormasyon ng iyong mga isinulat.
 • Itala ang mga impormasyon hinggil sa mga aklat at iba pang mga babasahin na pinagkunan mo. Isama ang pamagat ng libro, pangalan ng mga may-akda, kabanata, pahinang pinagkunan, wika ng aklat na pinagkunan, kumpanyang naglimbag, taon ng pagkakalimbag, bilang ng ISBN, at iba pa.
 • Maaari mong gamitin ang padrong {{cite web}} sa paglalagay ng mga sanggunian; pakitingnan ang Padron:Cite web at Wikipedia:Pagsisipi ng mga sanggunian (kapuwa sa Wikipediang Ingles) para sa karagdagang kabatiran.
 • Tatanggapin namin ang kahit na anong kinikilalang mga sanggunian, huwag lamang sana ang mga weblog o blog. Kung maaari, humanap ka ng mga sangguniang nasusulat na sa wikang Tagalog, pero maaari rin ang mga nasa wikang Ingles at iba pang mga wika at diyalekto sa Pilipinas, lalo kung wala pang salin sa Tagalog. Hinggil sa mga sangguniang nasa ibang wika at iba pang diyalekto, minumungkahing iwasan sana ang mga ito, maliban na lamang kung wala talagang salin sa Tagalog o Ingles, at sadyang mahalaga ang impormasyong maiaambag mo mula rito. Pakibanggit na lamang kung anong wika ang gamit ng sangguniang ito, at kailangang nakasalin sa Tagalog ang mga sinipi mong kataga.

Karagdagang kaalaman

Isang magandang ugali din na basahin ang nilalaman ng pahinang iyong binubuo bago ito i-save (pagsagip sa pamamagitan ng pagpindot sa "itala ang pahina"). Kung may nalalaman kang software na may kakayahang siyasatin ang baybay sa Tagalog ay mas mainam at ipaalam ito sa Tagalog na Wikipedia.

Mga paalala

Ang Wikipedia ay isang ensiklopedyang malayang nilalaman. Ang lahat ng iyong isinusulat ay magagamit ng publiko at masasama sa ilalim ng Lisensiyang GNU para sa Malayang Dokyumentasyon. Maari mo lamang isulat ang iyong nais kung ikaw ang nagmamayari ng karapatan sa paggamit ng impormasyong iyong isusulat, o kaya ay nanggaling ito sa isang public domain (nasa dominyong publiko). Huwag gumamit ng mga materyal na copyrighted (may karapatang-ari) nang walang paalam mula sa nagmamayari.

Mga mungkahi

Gamiting mabuting halimbawa ang mga Napiling Artikulo sa Unang Pahina.

Magpalawig ka o magdagdag ng impormasyon sa mga maiikling artikulong nasa Alam Ba Ninyo? ng Unang Pahina.

Lumikha ka na ng sarili mong akawnt o patnugutan. Huwag ka sanang umayaw sa unang pagsubok, sapagkat kailangan lamang na masanay ka at makagamayan ang pagsusulat dito sa Wikipedia. Gawin mo sana itong isang mabuting libangan. Umiisip ka ng paksang wala pa rito o magdagdag ka ng impormasyon sa mga artikulong naisulat na. Lagi kang magbalik dahil bagaman ikaw ang nagaambag ng impormasyon dito natututo ka rin, hindi lamang mula sa inambag na paksa ng ibang mga tagagamit, kundi mula na rin sa sarili mong mga ambag na artikulo at impormasyon. Dahil nagkakaroon ka rin ng dagdag na kaalaman mula sa mga sangguniang ginagamit mo habang nagsusulat dito sa Wikipediang Tagalog. Halina, maging kasaping patnugot ka na!

Tungkol sa mga larawan

 • Gamiting halimbawa ang mga kalidad ng mga larawan mula sa mga Napiling Larawan na ipinakikita sa Unang Pahina.
 • Makakakuha ka ng mga magagamit na larawan na may kaugnayan sa iyong artikulo mula sa Wikimedia Commons. Mayroon ding panghanap na kahon (search engine) doon.
 • Maitatala mo ito sa loob ng iyong pahina sa pamamagitan ng paglalagay nito:
[[Image:Pamagat o pangalan ng larawan|thumb|right|200px|Dito nakalagay ang kapsyon ng larawang napili mo.]].
Mababago mo ang laki ng larawan sa pamamagitan ng pagbabago ng halagang px. Halimbawa: 100px, 200px, 300px o 400px. Hanggang 500px lamang ang pinahihintulutan.

Saan maaaring magtanong

Maaari kang kumonsulta sa mga sumusunod na pahina:

Puntahan ito para sa mabilisang pagsasanay

Tingnan din

Pang-anyaya at panghikayat

Maaari mong ilimbag at ipamigay ang kopya ng ating Wikipedia:Paanyayang nalilimbag para mag-anyaya at manghikayat pa ng ibang mga mamamayang ibig maging Wikipedista. Salamat sa iyong tulong.

Kawing sa pamayanan