Ang yam ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • Salitang Ingles para sa mga halamang galing sa ilalim ng lupa, katulad ng: