Zamboanga

Maaaring tumukoy ang Zamboanga sa isang lugar sa Mindanao sa Pilipinas:

Maaari ding tumukoy ang Zamboanga sa:

  • Zamboanga, isang awitin ni Relly Coloma
  • mga pelikula