Portada   Anime   Manga   Pahina ng Proyekto   Usapan
Ang WikiProyekto na may kinalaman sa Anime at Manga ay nangangailangan ng suporta mula sa tumatangkilik ng Wikipedia. Inaanyayahan ang lahat para gumawa ng mga panibagong mga artikulo na may kinalaman sa Anime at Manga o magpaganda ng kalidad ng mga artikulong sadyang kinakailangan para mapalawak ang kaalaman sa paksang tinatalakay. Makakatulong ang usapang ito kung ikaw ay may agam-agam ukol sa Proyektong ito. Ikinalulugod namin ang iyong paglahok. Domo arigato guzaimasu minna-san! (Maraming salamat sa inyong lahat!)


Usapan

Sa lahat ng tumatangkilik ng Anime at Manga, sana po ay tulungan niyo ang Tagalog Wikipedia sa pagpapalawak o hindi naman ay ang pagdaragdag ng mga Artikulo na tungkol sa Anime at Manga. --Masahiro Naoi (Usapan) 13:45, 15 Hunyo 2012 (UTC)