Distribusyon (matematika)

Ang mga distribusyon (o pangkalahatang punsyon) ay mga bagay na binibigyan ng tuntuning panlahat ang klasikal na paniniwala ng punsyon sa pagsusuring pangmatematika. Ginagawang posible ng mga distribusyon na makita ang pagkakaiba ng mga punsyon na ang mga deribatibo nito ay wala sa isang klasikal na kahulugan. Partikular, ang anumang lokal na punsyong integrable na may isang deribatibong distribusyunal.