Limang elemento

(Idinirekta mula sa Fire (Wu Xing))

Ang limang elemento o Wu Xing (Tsino: 五行; pinyin: wǔxíng) ay ang mga elementong nasasaad sa mga Silangang Sodyak, sa 12 sinyales na sodyak, Daga, Baka, Tigre, Kuneho, Dragon, Ahas, Kabayo, Kambing, Unggoy, Tandang, Aso at Baboy, na kinabibilangan nang lima (5), Ang Apoy, Tubig, Kahoy, Bakal, at Lupa.[1][2]

Ang mga interaksyon ng Wu Xing

Mga Elemento

baguhin
Elemento Inang elemento Against Deskripsyon
  Bakal Lupa Apoy at Kahoy Ang Bakal o Metal ay ang ika-unang Elemento sa Limang Elemento sa zodiac sign, Ito ay nahahanay sa Lupa at Tubig, Earth helps metal to stand and Metal helps water to provide the Water. Metal destroy a Wood and Fire destroy Metal. Ang Bakal ay naihahanay sa mga Animal sign ng Unggoy (Monkey), Tandang (Rooster) at Aso (Dog). 0 at 1 sa huling numero ng taon
  Tubig Bakal Lupa at Apoy Ang Tubig o Water ay ang ika-lawang Elemento sa Limang Elemento sa zodiac sign, Ito ay nahahanay sa Bakal at Kahoy, Metal helps water to provide the Water and Water helps the Wood to grow. Water destroy a Fire and Earth absorb the water. Ang Tubig ay naihahanay sa mga Animal sign ng Baboy (Pig), Daga (Rat) at Ox (Baka). 2 at 3 sa huling numero ng taon.
  Kahoy (Puno) Tubig Bakal at Lupa Ang Puno ay ang ikatlong na Elemento sa Limang Elemento sa zodiac sign, Ito ay naihahanay sa Tubig at Apoy, Water helps the Wood to grow and Wood helps fire to Spread heat, Wood absorb earth's energy and Metal destroy a wood to cut. Ang Kahoy ay naihahanay sa mga Animal sign ng Tigre (Tiger), Kuneho (Rabbit) at Dragon. 4 at 5 sa huling numero ng taon.
  Apoy Kahoy Tubig at Bakal Ang Apoy o Dagitab ay ang ika-apat na Elemento sa Limang Elemento sa zodiac sign, Ito ay naihahanay sa Kahoy at Lupa, Wood helps fire to Spread heat and Fire helps Earth, it would be ash, Fire burn a metal and Water throw into fire. Ang Apoy ay naihahanay sa mga Animal sign ng Ahas (Snake), Kabayo (Horse) at Tupa (Sheep). 6 at 7 sa huling numero ng taon.
  Lupa Apoy Tubig at Kahoy Ang Lupa ay ang ika-limang Elemento sa zodiac sign, Ito ay naihahanay sa Apoy at Bakal, Fire helps Earth, it would be ash and Earth helps metal to stand, Wood absorbs energy by earth and earth absorb the water. Ang Lupa ay walang kina bibilangan sa mga animal zodiac sign, bagkus ito ay nasa ika huling puwesto. 8 at 9 sa huling numero ng taon.

Sanggunian

baguhin