Ang humanismo ay isang pilosopikong paninindigan na nagbibigay-diin sa indibidwal at panlipunang potensiyal at ahensiya ng mga tao. Itinuturing nito ang mga tao bilang panimulang punto para sa seryosong moral at pilosopikal na pagtatanong.

Ang kahulugan ng terminong "humanismo" ay nagbago ayon sa sunud-sunod na mga kilusang intelektuwal na naugnay rito. Sa pangkalahatan, ang termino ay tumutukoy sa isang pagtutok sa kapakanan ng tao at mga tagapagtaguyod para sa kalayaan, awtonomiya, at pag-unlad ng tao. Tinitingnan nito ang sangkatauhan bilang responsable para sa pagtataguyod at pag-unlad ng mga indibidwal, itinataguyod ang pantay at likas na dignidad ng lahat ng tao, at binibigyang-diin ang pagmamalasakit sa mga tao kaugnay ng mundo.

Mga sanggunian

baguhin