ja 以下の利用者は日本語を話します。.
Ang mga tagagamit na ito ay nakakapagsalita ng Hapon.