zh 这些用户会说中文
這些用戶會說中文。.
Ang mga tagagamit na ito ay nakakapagsalita ng Chinese.