Labanan ng Corregidor

Ang Labanan ng Corregidor na nangyari noong Mayo 5-6,1942 ang pagtatapos ng pangangampanya ng mga Hapones upang sakupin ang Komonwelt ng Pilipinas. Ang pagbagsak ng Bataan noong Abril 9, 1942 ang nagwakas ng lahat ng mga organisasyong oposisyon ng U.S. Army Forces Far East sa mananakop na mga puwersang Hapones sa Luzon. Ang Corregidor ang tanging hadlang sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas sa ilalim ni Tenyente Heneral Masaharu Homma. Muling nabihag ng mga hukbong Amerikano at Pilipino ang Corregidor noong 1945.

Battle of Corregidor
Part of World War II, Pacific Front
Corregidor gun.jpg
Mga nagwaging hukbong Hapones sa ibabaw ng Hearn Battery, Mayo 6, 1942.
DateMay 5–6, 1942
Location
Result Japanese victory
Belligerents

 United States

 Empire of Japan
Commanders and leaders
Estados Unidos Jonathan M. Wainwright  #
Estados Unidos George F. Moore #
Estados Unidos Samuel L. Howard #
Hapon Masaharu Homma
Hapon Kureo Taniguchi
Hapon Kizon Mikami
Strength
13,000 US and Filipino troops 75,000 Japanese troops
Casualties and losses
800 napatay
1,000 nasugatan
11,000 POWs
900 napatay
1,200 nasugatan