Si Labashi-Marduk ang hari ng Babilonya noong 556 BK at anak ni Neriglissar. Hinalinhan ni Labashi-Marduk ang kanyang ama nang siya'y isa pang bata pagtapos ng apat na taong paghahari ng kanyang ama. Siya ay pinatay sa isang sabwatan mga siyam na buwan lamang pagkatapos ng kanyang inaugurasyon. Siya ay tradisyonal na itinatala bilang isang hari ng Dinastiyang Kaldeo na malaman ay anak ni Neriglissar sa kanyang asawa na anak ni Nebuchadrezzar.

Sinundan:
Neriglissar
Hari ng Babilonya
556 BCE
Susunod:
Nabonidus