Maliban sa málay na tumutukoy sa katangian ng kaisipan, maaari ring tumukoy ang Maláy: