Si Narses (minsan ay isinusulat din na Nerses; Armenyo: ՆարսեսGriyego: Ναρσής; 478–573) ay, kasama si Belisario, isa sa mga dakilang heneral sa paglilingkod sa Bisantinong Emperador na si Justiniano I sa panahon ng muling pananakop ng mga Romano na nangyari sa panahon ng paghahari ni Justiniano. Si Narses ay isang Romanisadong Armenio.[1] Ginugol niya ang halos buong buhay niya bilang isang mahalagang eunuko sa palasyo ng mga emperador sa Constantinopla.

Pinagmulan

baguhin

Si Narses ay isinilang sa silangang bahagi ng Armenia na ibinigay sa Persia isang daang taon na ang nakalilipas sa ilalim ng Kapayapaan ng Acilisene.[2] Siya ay miyembro ng Kamsarakan na maharlikang pamilyang Armenio, na isang sangay ng Pamilya Karen, isang maharlikang angkang Partia.[3][4][5] Ang kaniyang unang pagbanggit sa isang pangunahing sanggunian ay mula kay Procopio noong AD 530.[6]  Ang taon ng kapanganakan ni Narses ay hindi alam; Ang mga mananalaysay ay nagbigay ng mga petsa kabilang ang 478, 479 at 480. Ang taon ng kaniyang kamatayan ay hindi rin alam, na may mga petsang ibinigay sa pagitan ng 566 at 574, na naging walumpu't anim hanggang siyamnapu't anim na taong gulang sa kaniyang kamatayan. Ang kaniyang pamilya at angkan ay hindi rin lubos na kilala, na may maraming iba't ibang kuwento tungkol sa kaniyang pinagmulan at kung paano siya naging isang eunuko.

Mga sanggunian

baguhin

 

  1. "The new Byzantine commander there [Italy], the Armenian eunuch Narses, proved a match for the daring Totila..." The Cambridge Ancient History, Vol. 14: Late Antiquity, p. 534 (2007)
  2. Fauber. Narses. p. 4.
  3. John H. Rosser. Historical Dictionary of Byzantium. – Scarecrow Press, 2011. – P. 199."Armenians were a significant minority within the empire. In the sixth century, Justinian I's General Narses was Armenian. The emperor Maurice (582—602) may have been Armenian. In the ninth and 10th centuries there were several Armenian emperors, including Leo V, Basil I, Romanos I Lekapenos, and John I Tzimiskes. Theodora, the wife of Theophilios, was Armenian."
  4. "Welcome to Encyclopaedia Iranica".
  5. Kaldellis 2019, p. 59.
  6. Procopius, History of the Wars I. xv.31. The Loeb Classical Library. Trans. H.B. Dewing. (Cambridge: Harvard University Press, 1954) Vol. I 139.