Ang orden o order ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: