Ortogonalidad

(Idinirekta mula sa Ortogonal)

Ang ortogonalidad(orthogonality) ay nangyayari kung ang dalawang bagay ay nagbabago ng independiyente(hindi nakadepende ang pagbabago ng isa sa isa), hindi magkaugnay(uncorrelated) o perpendikular.

Ang mga linyang segmento na AB at CD ay ortogonal sa isa't isa.

Sa matematika, ang dalawang bektor ay ortogonal kung sila ay perpendikular sa isa't isa o ang dalawang ito ay bumubuo ng tamang anggulo(right angle).