Sa heometriya, ang dalawang linya o plano(o isang linya at isang plano) ay itinuturing na perpendikular(o ortogonal) sa bawat isa kung ito ay bumubuo ng kongruentong(magkatumbas) magkatabing(adjacent) mga anggulo(o hugis letrang T). Ang termino ay pwedeng gamitin bilang pangngalan o panghalip.

Ang linyang segmentong AB ay perpendikular sa segmentong CD dahil ang bawat anggulong nabubuo ay 90 digri