Panatang Makabayan

Ang Panatang Makabayan ay ang pambansang panunumpa ng mga Pilipino. Ito ay isa sa may dalawang pambansang panunumpa, ang isa pang panunumpa ay ang Panunumpa ng Katapatan sa Watawat, ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas.

Sinasabi ang Panatang Makabayan sa mga seremonyang pang-watawat sa mga paaralan, kung ito ay sinasabi pagkatapos ang pambansang awit, Lupang Hinirang, pero bago ang Panunumpa ng Katapatan sa Watawat.

Ang pagsasabi ng Panatang Makabayan ay kinakailangan ng batas sa lahat ng mga publikong paaralan at sa mga pribadong paaralan na ay para sa mga o kung ang mayoria ng mga estudyante ay Pilipino: sa itong kaso, Batas Republika Blg. 1265, isa ng mga maraming batas sa mga pambansang simbolo. Ito ay naging batas sa Hulyo 11, 1955. Inimplementa ang batas sa mga paaralan sa paggamit ng isang utos ng Kagawaran ng Edukasyon, Kautusang Tagakagawaran Blg. 8, na naaprubahan noong Hulyo 21, 1955.

Kahit kung sabi ng Kautusang Tagakagawaran Blg. 8 na ang Panatang Makabayan ay pwedeng sabihin sa Ingles o kahit anong wikang bernakular, palaging sinasabi ngayon ang Panatang Makabayan sa Wikang Filipino. Pero, mayrong dalawang bersyon ng Panatang Makabayan sa Filipino: ang kasalukuyang bersyon na isang salin na mas maiksi at matulain at ang dating bersyon na ang direktong salin ng orihinal na Ingles.

Teksto ng Panunumpa

baguhin

Sa Wikang Filipino

baguhin

DepEd Order 004-2023 version

baguhin

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nananalangin
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.[1][2]

DepEd Order 54-2001 version

baguhin

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdadarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.[3]

Orihinal na bersyon

baguhin

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang
Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.[4]

Sa Wikang Ingles

baguhin

Literal translation of current version

baguhin

I love the Philippines - the land of my birth,
Home of my race - who kept me and has been helping me
To become strong, industrious and honorable.
I love the Philippines - and for this...
I will heed the counsel of my parents,
I will obey the rules of my school,
I will perform the duties of a patriotic citizen,
I shall Serve, study, and pray faithfully.
I shall offer my life, my dreams and all my endeavors...
To my country - The Philippines.[kailangan ng sanggunian]

Orihinal na bersyon

baguhin

I love the Philippines.
It is the land of my birth;
It is the home of my people.
It protects me and helps me to be strong, happy and useful.
In return, I will heed the counsel of my parents;
I will obey the rules of my school;
I will perform the duties of a patriotic, law-abiding citizen;
I will serve my country unselfishly and faithfully
I will be a true Filipino in thought, in word, and in deed.[5][6]

Tingnan din

baguhin
  1. The Revised Panatang Makabayan(archived from the original on 2012-03-23), DepEd Order No. 54, November 9, 2001.
  2. https://www.bomboradyo.com/deped-inamyendahan-ang-isang-salita-sa-panatang-makabayan/amp
  3. The Revised Panatang Makabayan(archived from the original on 2012-03-23), DepEd Order No. 54, November 9, 2001.
  4. Panatang Makabayan (Pledge of Allegiance)(archived from the original on 2012-03-25), Saint Paul College of Parañaque.
  5. Department of Education rules and regulations quoted in Joaquin G. Bernas (1996). The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: a commentary. Rex Bookstore, Inc. p. 297. ISBN 978-971-23-2013-2.{{cite book}}: CS1 maint: date auto-translated (link).
  6. Sunga; atbp., My Country and My People 1, Rex Bookstore, Inc., p. 34, ISBN 978-971-23-2250-1