Parlamento ng Bangsamoro

Ang Parlamento ng Bangsamoro ay ang lehislatura ng Bangsamoro, isang rehiyong awtonomo ng Pilipinas. Kasalukuyan itong pinamumunuan ng Bangsamoro Transition Authority, isang katawan na nagsisilbing pansamantalang tagapagpamahala ng rehiyon. Ang pampasinayang pulong ng parlyamento ay ginanap noong Marso 29, 2019, habang ang unang regular na pagpupulong ay inaasahang gaganapin sa 2025.

Parlamento ng Bangsamoro

Arabe: البرلمان بانجسامورو
Pansamantalang Parlamento ng Bangsamoro
Uri
Uri
Unikameral
Term limits
3 termino (9 taon)
Kasaysayan
ItinatagPebrero 26, 2019
Inunahan ngARMM Regional Legislative Assembly
Pinuno
Murad Ebrahim
Simula Pebrero 22, 2019
Tagapagsalita ng Parlamento
Pangalian Balindong
Simula Marso 29, 2019
Pinuno ng Mayorya
Lanang Ali Jr.
Simula Marso 29, 2019
Pinuno ng Minorya
Laisa Alamia
Simula Marso 29, 2019
Estruktura
Mga puwesto80
Haba ng taning
3 taon
OtoridadArtikulo VII, Batas Republika Blg. 11054
Halalan
Pagbobotong parallel
Huling halalan
Wala
Susunod na halalan
2025
Lugar ng pagpupulong
Shariff Kabunsuan Cultural Complex, BARMM Complex, Brgy. Rosary Heights VII, Lungsod Cotabato
Websayt
parliament.bangsamoro.gov.ph

Kasaysayan

baguhin

Ang unang Parlamento ng Bangsamoro ay isang pansamantalang lehislatura na pinamumunuan ng Bangsamoro Transition Authority (BTA). Ang unang hanay ng mga miyembro ng BTA ay nanumpa noong Pebrero 22, 2019. Ang epektibong pagbuwag ng Rehiyong Awtonomo ng Muslim Mindanao (ARMM) ay naganap kasunod ng opisyal na paglilipat ng ARMM sa Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro noong Pebrero 26, 2019.

Ang unang pagpupulong ng pansamantalang Parlamento ng Bangsamoro ay ginanap noong Marso 29, 2019 kung saan apat na mga resolusyon ay naipasa; dalawa ay ukol sa badyet para sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang pinagpatuloy ng pansamantalang parliyamento ang pagpupulong noong Abril 22, 2019 o halos pagkaraan ng isang buwan.

Komposisyon

baguhin

Ayon sa batas, ang lehislatura ay dapat na binubuo ng hindi bababa sa 80 na mga miyembro, na pinamumunuan ng Tagapagsalita ng Parlamento na hinirang mula sa mga kasapi ng lehislatura.

Ang kasalukuyang parlamento ay binubuo ng 75 na regular na kasapi at 23 na mga hinalal na opisyal ng binuwag na Rehiyong Awtonomo ng Muslim Mindanao.Si Pangalian Balindong ay ang Tagapagsalita ng Parlamento at si Hatimil Hassan ang Pangalawang Tagapagsalita. Si Lanang Ali Jr ay ang Pinuno ng Mayorya at si Laisa Alamia ay ang Pinuno ng Minorya. Si Roby Angkal ay nagsisilbing Punong Kalihim habang si Dan Dimakenal ang Sergeant at Arms.

40 porsyento ng mga upuan ng parlamento ay nakalaan sa mga kinatawan ng mga distritong pangparlamento ng Bangsamoro bagaman ang mga distrito ay hindi pa naitatatag. Ang mga distritong parlamento ng Bangsamoro ay iiral kasabay sa distritong pambatas na gingamit para malaman ang pagkabuo ng pambansang Kapulungan ng mga Kinatawan.

Mayroon ding mga pagkakaloob na ligal para hadlangin ang paglipat ng mga kasapi ng parlamento ng partidong pampulitika. Ang paglipat ng partido sa loob ng isang termino ay nangangahulugang pagsuko ng isang kasapi ng parlamento ng kanilang upuan. Ang pagbabago ng partido sa loob ng anim na buwan bago ang isang halalang pangparlamento ay magdudulot ng kawalan ng karapatan ng isang indibidwal na manominado ng isang partidong pulitikal na naghahangad ng representasyon sa parlamento.

Mga sanggunian

baguhin