Prepusyo (paglilinaw)

Ang salitang prepusyo ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: