Ang pugo ay maaaring tumutukoy sa mga sumusunod:

  • Pugo (Ingles: mga quail), pangkalahatang katawagan para sa mga ibong ito:
  • Sa pangalan ng tao:
  • Sa pook: