Rebecca (paglilinaw)

Ang Rebeca o Rebecca ay maaring tumukoy sa mga sumusunod:

Ang Rebecca ay maaaring tumukoy sa: