Resistansiya sa antibiotiko

Ang resistansiya sa antibiotiko o pagiging hindi tinatablan ng antibiotiko (Ingles: antibiotic resistance) ay isang uri ng resistansiya sa droga kung saan ang isang mikroorganismo ay may kakayahang magpatuloy(survive) pagkatabos ng pagkakalantad sa antibiotiko. Bagaman ang isang spontaneyosong(nangyayari ng walang panlabas na dahilan) o pinukaw na henetikong mutasyon sa bacteria ay maaring magbigay ng resistansiya sa mga drogang antimikrobyal, ang mga gene na nagbibigay ng resistansiya ay maaaring mailipat sa pagitan ng mga bacteria sa isang horisontal na paraan sa pamamagitan ng konhugasyon, transduksiyon at transpormasyon. Kaya ang isang gene para sa resistansiya na nag-ebolb sa pamamagitan ng natural na seleksiyon ay maaaring mapagsaluhan. Ang mga stress na pang-ebolusyon gaya ng pagkakalantad sa mga antibiotiko ay pumipili naman para sa katangiang resistansiya sa antibiotiko. Marami sa mga gene ng resistansiya sa antibiotiko ay nananahan sa mga plasmid na nagpapadali sa paglipat nito. Kapag ang isang bacterium ay nagdadala ng ilang mga gene ng resistansiya sa antibiotiko, ito ay tinatawag na hindi tinatablan ng maraming droga(multidrug resistant) o isang superbug o super bacterium.

Tingnan din

baguhin