Sakit na Ménière

Ang sakit na Ménière (MD) ay isang sakit sa loob ng tainga na may kasamang pana-panahong pagkahilo, pag-ugong sa tainga, pagkawala ng pandinig, at pagkadamang puno ng laman ang tainga.