Sampagita (paglilinaw)

Ang sampagita o sampaguita ay maaaring tumukoy sa: