Silikon

elemento na may bilang atomiko na 14

Ang silisyo (Ingles: silicon) ay isang elementong kimikal sa talahanayang peryodiko na sinasagisag ng simbolong Si at nagtataglay ng atomikong bilang 14. Ito ay nangangalawa sa mga metaloid ng talaang peryodiko.