Ang sustansiya ay maaaring tumukoy sa:

Kimika

baguhin

Pilosopiya

baguhin
  • Buod, pinakabuod, o pinakapuso
  • Esensiya, ang katangian (o hanay ng mga katangian) na nagtutulak sa isang bagay o pinakabuod nito upang maging tiyak at tunay ito.
  • Sustansiya (pilosopiya), sang pang-ontolohiyang teorya tungkol sa pagkabagay na nagpapalagay na naiiba ang isang subtansiya sa katangian
  • Katuturan o depinisyon, ang pahayag ng kahulugan ng isang salita o parirala