Mabuhay ang Wikipedia! Maligayang pagdating sa aking pahina ng gumagamit.

Huwag kayong mag-alala. Nandito ako upang pagkatalo laban sa paninira. Aayusin natin ang Wikipedia.