Nandito kayo sa aking pag-usapan. Hindi pwede masama.