Tala ng mga dekada, dantaon, at milenyo

(Idinirekta mula sa Tala ng mga dekada)

Ito ang tala ng mga dekada, dantaon, at milenyo mula 10,000 BC hanggang 10,000 AD, Ang mula at hangganan na bilang ng taon sa Mundo.

Kategorya:

  • B - Ang kasalukuyang dantaon at taon.
  • I - Ang nakaraang, mga dantaon at taon.
Dantaon (Centuries) Mga dekada (Decades)
1. ika-101 dantaon BC Dekada 10,000 BC Dekada 10,010 BC Dekada 10,020 BC Dekada 10,030 BC Dekada 10,040 BC Dekada 10,050 BC Dekada 10,060 BC Dekada 10,070 BC Dekada 10,080 BC Dekada 10,090 BC
1. 10th Ika-10 milenyo BC · 10,000–9001 BC
2. ika-100 dantaon BC Dekada 9900 BC Dekada 9910 BC Dekada 9920 BC Dekada 9930 BC Dekada 9940 BC Dekada 9950 BC Dekada9960 BC Dekada 9970 BC Dekada 9980 BC Dekada 9990 BC
3. ika-99 dantaon BC Dekada 9800 BC Dekada 9810 BC Dekada 9820 BC Dekada 9830 BC Dekada 9840 BC Dekada 9850 BC Dekada 9860 BC Dekada 9870 BC Dekada 9880 BC Dekada 9890 BC
4. ika-98 dantaon BC Dekada 9700 BC Dekada 9710 BC Dekada 9720 BC Dekada 9730 BC Dekada 9740 BC Dekada 9750 BC Dekada 9760 BC Dekada 9770 BC Dekada 9780 BC Dekada 9790 BC
5. ika-97 dantaon BC Dekada 9600 BC Dekada 9610 BC Dekada 9620 BC Dekada 9630 BC Dekada 9640 BC Dekada 9650 BC Dekada 9660 BC Dekada 9670 BC Dekada 9680 BC Dekada 9690 BC
6. ika-96 dantaon BC Dekada 9500 BC Dekada 9510 BC Dekada 9520 BC Dekada 9530 BC Dekada 9540 BC Dekada 9550 BC Dekada 9560 BC Dekada 9570 BC Dekada 9580 BC Dekada 9590 BC
7. ika-95 dantaon BC Dekada 9400 BC Dekada 9410 BC Dekada 9420 BC Dekada 9430 BC Dekada 9440 BC Dekada 9450 BC Dekada 9460 BC Dekada 9470 BC Dekada 9480 BC Dekada 9490 BC
8. ika-94 dantaon BC Dekada 9300 BC Dekada 9310 BC Dekada 9320 BC Dekada 9330 BC Dekada 9340 BC Dekada 9350 BC Dekada 9360 BC Dekada 9370 BC Dekada 9380 BC Dekada 9390 BC
9. ika-93 dantaon BC Dekada 9200 BC Dekada 9210 BC Dekada 9220 BC Dekada 9230 BC Dekada 9240 BC Dekada 9250 BC Dekada 9260 BC Dekada 9270 BC Dekada 9280 BC Dekada 9290 BC
10. ika-92 dantaon BC Dekada 9100 BC Dekada 9110 BC Dekada 9120 BC Dekada 9130 BC Dekada 9140 BC Dekada 9150 BC Dekada 9160 BC Dekada 9170 BC Dekada 9180 BC Dekada 9190 BC
11. ika-91 dantaon BC Dekada 9000 BC Dekada 9010 BC Dekada 9020 BC Dekada 9030 BC Dekada 9040 BC Dekada 9050 BC Dekada 9060 BC Dekada 9070 BC Dekada 9080 BC Dekada 9090 BC
2. 9th Ika-9 na milenyo BC · 9000–8001 BC
12. ika-90 dantaon BC Dekada 8900 BC Dekada 8910 BC Dekada 8920 BC Dekada 8930 BC Dekada 8940 BC Dekada 8950 BC Dekada8960 BC Dekada 8970 BC Dekada 8980 BC Dekada 8990 BC
13. ika-89 dantaon BC Dekada 8800 BC Dekada 8810 BC Dekada 8820 BC Dekada 8830 BC Dekada 8840 BC Dekada 8850 BC Dekada 8860 BC Dekada 8870 BC Dekada 8880 BC Dekada 8890 BC
15. ika-88 dantaon BC Dekada 8700 BC Dekada 8710 BC Dekada 8720 BC Dekada 8730 BC Dekada 8740 BC Dekada 8750 BC Dekada 8760 BC Dekada 8770 BC Dekada 8780 BC Dekada 8790 BC
16. ika-87 dantaon BC Dekada 8600 BC Dekada 8610 BC Dekada 8620 BC Dekada 8630 BC Dekada 8640 BC Dekada 8650 BC Dekada 8660 BC Dekada 8670 BC Dekada 8680 BC Dekada 8690 BC
17. ika-86 dantaon BC Dekada 8500 BC Dekada 8510 BC Dekada 8520 BC Dekada 8530 BC Dekada 8540 BC Dekada 8550 BC Dekada 8560 BC Dekada 8570 BC Dekada 8580 BC Dekada 8590 BC
18. ika-85 dantaon BC Dekada 8400 BC Dekada 8410 BC Dekada 8420 BC Dekada 8430 BC Dekada 8440 BC Dekada 8450 BC Dekada 8460 BC Dekada 8470 BC Dekada 8480 BC Dekada 8490 BC
19. ika-84 dantaon BC Dekada 8300 BC Dekada 8310 BC Dekada 8320 BC Dekada 8330 BC Dekada 8340 BC Dekada 8350 BC Dekada 8360 BC Dekada 8370 BC Dekada 8380 BC Dekada 8390 BC
20. ika-83 dantaon BC Dekada 8200 BC Dekada 8210 BC Dekada 8220 BC Dekada 8230 BC Dekada 8240 BC Dekada 8250 BC Dekada 8260 BC Dekada 8270 BC Dekada 8280 BC Dekada 8290 BC
21. ika-82 dantaon BC Dekada 8100 BC Dekada 8110 BC Dekada 8120 BC Dekada 8130 BC Dekada 8140 BC Dekada 8150 BC Dekada 8160 BC Dekada 8170 BC Dekada 8180 BC Dekada 8190 BC
22. ika-81 dantaon BC Dekada 8000 BC Dekada 8010 BC Dekada 8020 BC Dekada 8030 BC Dekada 8040 BC Dekada 8050 BC Dekada 8060 BC Dekada 8070 BC Dekada 8080 BC Dekada 8090 BC
3. 8th Ika-8 milenyo BC · 8000–7001 BC
23. ika-80 dantaon BC Dekada 7900 BC Dekada 7910 BC Dekada 7920 BC Dekada 7930 BC Dekada 7940 BC Dekada 7950 BC Dekada 7960 BC Dekada 7970 BC Dekada 7980 BC Dekada 7990 BC
24. ika-79 dantaon BC Dekada 7800 BC Dekada 7810 BC Dekada 7820 BC Dekada 7830 BC Dekada 7840 BC Dekada 7850 BC Dekada 7860 BC Dekada 7870 BC Dekada 7880 BC Dekada 7890 BC
25. ika-78 dantaon BC Dekada 7700 BC Dekada 7710 BC Dekada 7720 BC Dekada 7730 BC Dekada 7740 BC Dekada 7750 BC Dekada 7760 BC Dekada 7770 BC Dekada 7780 BC Dekada 7790 BC
26. ika-77 dantaon BC Dekada 7600 BC Dekada 7610 BC Dekada 7620 BC Dekada 7630 BC Dekada 7640 BC Dekada 7650 BC Dekada 7660 BC Dekada 7670 BC Dekada 7680 BC Dekada 7690 BC
27. ika-76 dantaon BC Dekada 7500 BC Dekada 7510 BC Dekada 7520 BC Dekada 7530 BC Dekada 7540 BC Dekada 7550 BC Dekada 7560 BC Dekada 7570 BC Dekada 7580 BC Dekada 7590 BC
28. ika-75 dantaon BC Dekada 7400 BC Dekada 7410 BC Dekada 7420 BC Dekada 7430 BC Dekada 7440 BC Dekada 7450 BC Dekada 7460 BC Dekada 7470 BC Dekada 7480 BC Dekada 7490 BC
29. ika-74 dantaon BC Dekada 7300 BC Dekada 7310 BC Dekada 7320 BC Dekada 7330 BC Dekada 7340 BC Dekada 7350 BC Dekada 7360 BC Dekada 7370 BC Dekada 7380 BC Dekada 7390 BC
30. ika-73 dantaon BC Dekada 7200 BC Dekada 7210 BC Dekada 7220 BC Dekada 7230 BC Dekada 7240 BC Dekada 7250 BC Dekada 7260 BC Dekada 7270 BC Dekada 7280 BC Dekada 7290 BC
31. ika-72 dantaon BC Dekada 7100 BC Dekada 7110 BC Dekada 7120 BC Dekada 7130 BC Dekada 7140 BC Dekada 7150 BC Dekada 6160 BC Dekada 6170 BC Dekada 6180 BC Dekada 6190 BC
32. ika-71 dantaon BC Dekada 7000 BC Dekada 7010 BC Dekada 7020 BC Dekada 7030 BC Dekada 7040 BC Dekada 7050 BC Dekada 7060 BC Dekada 7070 BC Dekada 7080 BC Dekada 7090 BC
4. 7th Ika-7 milenyo BC · 7000–6001 BC
33. ika-70 dantaon BC Dekada 6900 BC Dekada 6910 BC Dekada 6920 BC Dekada 6930 BC Dekada 6940 BC Dekada 6950 BC Dekada 6960 BC Dekada 6970 BC Dekada 6980 BC Dekada 6990 BC
34. ika-69 dantaon BC Dekada 6800 BC Dekada 6810 BC Dekada 6820 BC Dekada 6830 BC Dekada 6840 BC Dekada 6850 BC Dekada 6860 BC Dekada 6870 BC Dekada 6880 BC Dekada 6890 BC
35. ika-68 dantaon BC Dekada 6700 BC Dekada 6710 BC Dekada 6720 BC Dekada 6730 BC Dekada 6740 BC Dekada 6750 BC Dekada 6760 BC Dekada 6770 BC Dekada 6780 BC Dekada 6790 BC
36. ika-67 dantaon BC Dekada 6600 BC Dekada 6610 BC Dekada 6620 BC Dekada 6630 BC Dekada 6640 BC Dekada 6650 BC Dekada 6660 BC Dekada 6670 BC Dekada 6680 BC Dekada 6690 BC
37. ika-66 dantaon BC Dekada 6500 BC Dekada 6510 BC Dekada 6520 BC Dekada 6530 BC Dekada 6540 BC Dekada 6550 BC Dekada 6560 BC Dekada 6570 BC Dekada 6580 BC Dekada 6590 BC
38. ika-65 dantaon BC Dekada 6400 BC Dekada 6410 BC Dekada 6420 BC Dekada 6430 BC Dekada 6440 BC Dekada 6450 BC Dekada 6460 BC Dekada 6470 BC Dekada 6480 BC Dekada 6490 BC
39. ika-64 dantaon BC Dekada 6300 BC Dekada 6310 BC Dekada 6320 BC Dekada 6330 BC Dekada 6340 BC Dekada 6350 BC Dekada 6360 BC Dekada 6370 BC Dekada 6380 BC Dekada 6390 BC
40. ika-63 dantaon BC Dekada 6200 BC Dekada 6210 BC Dekada 6220 BC Dekada 6230 BC Dekada 6240 BC Dekada 6250 BC Dekada 6260 BC Dekada 6270 BC Dekada 6280 BC Dekada 6290 BC
41. ika-62 dantaon BC Dekada 6100 BC Dekada 6110 BC Dekada 6120 BC Dekada 6130 BC Dekada 6140 BC Dekada 6150 BC Dekada 6160 BC Dekada 6170 BC Dekada 6180 BC Dekada 6190 BC
42. ika-61 dantaon BC Dekada 6000 BC Dekada 6010 BC Dekada 6020 BC Dekada 6030 BC Dekada 6040 BC Dekada 6050 BC Dekada 6060 BC Dekada 6070 BC Dekada 6080 BC Dekada 6090 BC
5. 6th Ika-6 na milenyo BC · 6000–5001 BC
43. ika-60 dantaon BC Dekada 5900 BC Dekada 5910 BC Dekada 5920 BC Dekada 5930 BC Dekada 5940 BC Dekada 5950 BC Dekada 5960 BC Dekada 5970 BC Dekada 5980 BC Dekada 5990 BC
44. ika-59 dantaon BC Dekada 5800 BC Dekada 5810 BC Dekada 5820 BC Dekada 5830 BC Dekada 5840 BC Dekada 5850 BC Dekada 5860 BC Dekada 5870 BC Dekada 5880 BC Dekada 5890 BC
45. ika-58 dantaon BC Dekada 5700 BC Dekada 5710 BC Dekada 5720 BC Dekada 5730 BC Dekada 5740 BC Dekada 5750 BC Dekada 5760 BC Dekada 5770 BC Dekada 5780 BC Dekada 5790 BC
46. ika-57 dantaon BC Dekada 5600 BC Dekada 5610 BC Dekada 5620 BC Dekada 5630 BC Dekada 5640 BC Dekada 5650 BC Dekada 5660 BC Dekada 5670 BC Dekada 5680 BC Dekada 5690 BC
47. ika-56 dantaon BC Dekada 5500 BC Dekada 5510 BC Dekada 5520 BC Dekada 5530 BC Dekada 5540 BC Dekada 5550 BC Dekada 5560 BC Dekada 5570 BC Dekada 5580 BC Dekada 5590 BC
48. ika-55 dantaon BC Dekada 5400 BC Dekada 5410 BC Dekada 5420 BC Dekada 5430 BC Dekada 5440 BC Dekada 5450 BC Dekada 5460 BC Dekada 5470 BC Dekada 5480 BC Dekada 5490 BC
49. ika-54 dantaon BC Dekada 5300 BC Dekada 5310 BC Dekada 5320 BC Dekada 5330 BC Dekada 5340 BC Dekada 5350 BC Dekada 5360 BC Dekada 5370 BC Dekada 5380 BC Dekada 5390 BC
50. ika-53 dantaon BC Dekada 5200 BC Dekada 5210 BC Dekada 5220 BC Dekada 5230 BC Dekada 5240 BC Dekada 5250 BC Dekada 5260 BC Dekada 5270 BC Dekada 5280 BC Dekada 5290 BC
51. ika-52 dantaon BC Dekada 5100 BC Dekada 5110 BC Dekada 5120 BC Dekada 5130 BC Dekada 5140 BC Dekada 5150 BC Dekada 5160 BC Dekada 5170 BC Dekada 5180 BC Dekada 5190 BC
52. ika-51 dantaon BC Dekada 5000 BC Dekada 5010 BC Dekada 5020 BC Dekada 5030 BC Dekada 5040 BC Dekada 5050 BC Dekada 5060 BC Dekada 5070 BC Dekada 5080 BC Dekada 5090 BC
6. 5th Ika-5 milenyo BC · 5000–4001 BC
53. ika-50 dantaon BC Dekada 4900 BC Dekada 4910 BC Dekada 4920 BC Dekada 4930 BC Dekada 4940 BC Dekada 4950 BC Dekada 4960 BC Dekada 4970 BC Dekada 4980 BC Dekada 4990 BC
54. ika-49 dantaon BC Dekada 4800 BC Dekada 4810 BC Dekada 4820 BC Dekada 4830 BC Dekada 4840 BC Dekada 4850 BC Dekada 4860 BC Dekada 4870 BC Dekada 4880 BC Dekada 4890 BC
55. ika-48 dantaon BC Dekada 4700 BC Dekada 4710 BC Dekada 4720 BC Dekada 4730 BC Dekada 4740 BC Dekada 4750 BC Dekada 4760 BC Dekada 4770 BC Dekada 4780 BC Dekada 4790 BC
56. ika-47 dantaon BC Dekada 4600 BC Dekada 4610 BC Dekada 4620 BC Dekada 4630 BC Dekada 4640 BC Dekada 4650 BC Dekada 4660 BC Dekada 4670 BC Dekada 4680 BC Dekada 4690 BC
57. ika-46 dantaon BC Dekada 4500 BC Dekada 4510 BC Dekada 4520 BC Dekada 4530 BC Dekada 4540 BC Dekada 4550 BC Dekada 4560 BC Dekada 4570 BC Dekada 4580 BC Dekada 4590 BC
58. ika-45 dantaon BC Dekada 4400 BC Dekada 4410 BC Dekada 4420 BC Dekada 4430 BC Dekada 4440 BC Dekada 4450 BC Dekada 4460 BC Dekada 4470 BC Dekada 4480 BC Dekada 4490 BC
59. ika-44 dantaon BC Dekada 4300 BC Dekada 4310 BC Dekada 4320 BC Dekada 4330 BC Dekada 4340 BC Dekada 4350 BC Dekada 4360 BC Dekada 4370 BC Dekada 4380 BC Dekada 4390 BC
60. ika-43 dantaon BC Dekada 4200 BC Dekada 4210 BC Dekada 4220 BC Dekada 4230 BC Dekada 4240 BC Dekada 4250 BC Dekada 4260 BC Dekada 4270 BC Dekada 4280 BC Dekada 4290 BC
61. ika-42 dantaon BC Dekada 4100 BC Dekada 4110 BC Dekada 4120 BC Dekada 4130 BC Dekada 4140 BC Dekada 4150 BC Dekada 4160 BC Dekada 4170 BC Dekada 4180 BC Dekada 4190 BC
62. ika-41 dantaon BC Dekada 4000 BC Dekada 4010 BC Dekada 4020 BC Dekada 4030 BC Dekada 4040 BC Dekada 4050 BC Dekada 4060 BC Dekada 4070 BC Dekada 4080 BC Dekada 4090 BC
7. 4th Ika-4 na milenyo BC · 4000–3001 BC
63. ika-40 dantaon BC Dekada 3900 BC Dekada 3910 BC Dekada 3920 BC Dekada 3930 BC Dekada 3940 BC Dekada 3950 BC Dekada 3960 BC Dekada 3970 BC Dekada 3980 BC Dekada 3990 BC
64. ika-39 dantaon BC Dekada 3800 BC Dekada 3810 BC Dekada 3820 BC Dekada 3830 BC Dekada 3840 BC Dekada 3850 BC Dekada 3860 BC Dekada 3870 BC Dekada 3880 BC Dekada 3890 BC
65. ika-38 dantaon BC Dekada 3700 BC Dekada 3710 BC Dekada 3720 BC Dekada 3730 BC Dekada 3740 BC Dekada 3750 BC Dekada 3760 BC Dekada 3770 BC Dekada 3780 BC Dekada 3790 BC
66. ika-37 dantaon BC Dekada 3600 BC Dekada 3610 BC Dekada 3620 BC Dekada 3630 BC Dekada 3640 BC Dekada 3650 BC Dekada 3660 BC Dekada 3670 BC Dekada 3680 BC Dekada 3690 BC
67. ika-36 dantaon BC Dekada 3500 BC Dekada 3510 BC Dekada 3520 BC Dekada 3530 BC Dekada 3540 BC Dekada 3550 BC Dekada 3560 BC Dekada 3570 BC Dekada 3580 BC Dekada 3590 BC
68. ika-35 dantaon BC Dekada 3400 BC Dekada 3410 BC Dekada 3420 BC Dekada 3430 BC Dekada 3440 BC Dekada 3450 BC Dekada 3460 BC Dekada 3470 BC Dekada 3480 BC Dekada 3490 BC
69. ika-34 dantaon BC Dekada 3300 BC Dekada 3310 BC Dekada 3320 BC Dekada 3330 BC Dekada 3340 BC Dekada 3350 BC Dekada 3360 BC Dekada 3370 BC Dekada 3380 BC Dekada 3390 BC
70. ika-33 dantaon BC Dekada 3200 BC Dekada 3210 BC Dekada 3220 BC Dekada 3230 BC Dekada 3240 BC Dekada 3250 BC Dekada 3260 BC Dekada 3270 BC Dekada 3280 BC Dekada 3290 BC
71. ika-32 dantaon BC Dekada 3100 BC Dekada 3110 BC Dekada 3120 BC Dekada 3130 BC Dekada 3140 BC Dekada 3150 BC Dekada 3160 BC Dekada 3170 BC Dekada 3180 BC Dekada 3190 BC
72. ika-31 dantaon BC Dekada 3000 BC Dekada 3010 BC Dekada 3020 BC Dekada 3030 BC Dekada 3040 BC Dekada 3050 BC Dekada 3060 BC Dekada 3070 BC Dekada 3080 BC Dekada 3090 BC
8. 3rd Ika-3 milenyo BC · 3000–2001 BC
73. ika-30 dantaon BC Dekada 2900 BC Dekada 2910 BC Dekada 2920 BC Dekada 2930 BC Dekada 2940 BC Dekada 2950 BC Dekada 2960 BC Dekada 2970 BC Dekada 2980 BC Dekada 2990 BC
74. ika-29 dantaon BC Dekada 2800 BC Dekada 2810 BC Dekada 2820 BC Dekada 2830 BC Dekada 2840 BC Dekada 2850 BC Dekada 2860 BC Dekada 2870 BC Dekada 2880 BC Dekada 2890 BC
75. ika-28 dantaon BC Dekada 2700 BC Dekada 2710 BC Dekada 2720 BC Dekada 2730 BC Dekada 2740 BC Dekada 2750 BC Dekada 2760 BC Dekada 2770 BC Dekada 2780 BC Dekada 2790 BC
76. ika-27 dantaon BC Dekada 2600 BC Dekada 2610 BC Dekada 2620 BC Dekada 2630 BC Dekada 2640 BC Dekada 2650 BC Dekada 2660 BC Dekada 2670 BC Dekada 2680 BC Dekada 2690 BC
77. ika-26 dantaon BC Dekada 2500 BC Dekada 2510 BC Dekada 2520 BC Dekada 2530 BC Dekada 2540 BC Dekada 2550 BC Dekada 2560 BC Dekada 2570 BC Dekada 2580 BC Dekada 2590 BC
78. ika-25 dantaon BC Dekada 2400 BC Dekada 2410 BC Dekada 2420 BC Dekada 2430 BC Dekada 2440 BC Dekada 2450 BC Dekada 2460 BC Dekada 2470 BC Dekada 2480 BC Dekada 2490 BC
79. ika-24 dantaon BC Dekada 2300 BC Dekada 2310 BC Dekada 2320 BC Dekada 2330 BC Dekada 2340 BC Dekada 2350 BC Dekada 2360 BC Dekada 2370 BC Dekada 2380 BC Dekada 2390 BC
80. ika-23 dantaon BC Dekada 2200 BC Dekada 2210 BC Dekada 2220 BC Dekada 2230 BC Dekada 2240 BC Dekada 2250 BC Dekada 2260 BC Dekada 2270 BC Dekada 2280 BC Dekada 2290 BC
81. ika-22 dantaon BC Dekada 2100 BC Dekada 2110 BC Dekada 2120 BC Dekada 2130 BC Dekada 2140 BC Dekada 2150 BC Dekada 2160 BC Dekada 2170 BC Dekada 2180 BC Dekada 2190 BC
82. ika-21 dantaon BC Dekada 2000 BC Dekada 2010 BC Dekada 2020 BC Dekada 2030 BC Dekada 2040 BC Dekada 2050 BC Dekada 2060 BC Dekada 2070 BC Dekada 2080 BC Dekada 2090 BC
9. 2nd ika-2 milenyo BC · 2000–1001 BC
83. Ika-20 dantaon BC Dekada 1900 BC Dekada 1910 BC Dekada 1920 BC Dekada 1930 BC Dekada 1940 BC Dekada 1950 BC Dekada 1960 BC Dekada 1970 BC Dekada 1980 BC Dekada 1990 BC
84. ika-19 na dantaon BC Dekada 1800 BC Dekada 1810 BC Dekada 1820 BC Dekada 1830 BC Dekada 1840 BC Dekada 1850 BC Dekada 1860 BC Dekada 1870 BC Dekada 1880 BC Dekada 1890 BC
85. ika-18 dantaon BC Dekada 1790 BC Dekada 1780 BC Dekada 1770 BC Dekada 1760 BC Dekada 1750 BC Dekada 1740 BC Dekada 1730 BC Dekada 1720 BC Dekada 1710 BC Dekada 1700 BC
86. ika-17 dantaon BC Dekada 1600 BC Dekada 1610 BC Dekada 1620 BC Dekada 1630 BC Dekada 1640 BC Dekada 1650 BC Dekada 1660 BC Dekada 1670 BC Dekada 1680 BC Dekada 1690 BC
87. ika-16 na dantaon BC Dekada 1500 BC Dekada 1510 BC Dekada 1520 BC Dekada 1530 BC Dekada 1540 BC Dekada 1550 BC Dekada 1560 BC Dekada 1570 BC Dekada 1580 BC Dekada 1590 BC
88. ika-15 dantaon BC Dekada 1400 BC Dekada 1410 BC Dekada 1420 BC Dekada 1430 BC Dekada 1440 BC Dekada 1450 BC Dekada 1460 BC Dekada 1470 BC Dekada 1480 BC Dekada 1490 BC
89. ika-14 na dantaon BC Dekada 1300 BC Dekada 1310 BC Dekada 1320 BC Dekada 1330 BC Dekada 1340 BC Dekada 1350 BC Dekada 1360 BC Dekada 1370 BC Dekada 1380 BC Dekada 1390 BC
90. ika-13 dantaon BC Dekada 1200 BC Dekada 1210 BC Dekada 1220 BC Dekada 1230 BC Dekada 1240 BC Dekada 1250 BC Dekada 1260 BC Dekada 1270 BC Dekada 1280 BC Dekada 1290 BC
91. ika-12 dantaon BC Dekada 1100 BC Dekada 1110 BC Dekada 1120 BC Dekada 1130 BC Dekada 1140 BC Dekada 1150 BC Dekada 1160 BC Dekada 1170 BC Dekada 1180 BC Dekada 1190 BC
92. ika-11 dantaon BC Dekada 1000 BC Dekada 1010 BC Dekada 1020 BC Dekada 1030 BC Dekada 1040 BC Dekada 1050 BC Dekada 1060 BC Dekada 1070 Dekada 1080 BC Dekada 1090 BC
10. 1st ika-1 milenyo BC · 1000–1 BC
93. ika-10 dantaon BC Dekada 900 BC Dekada 910 BC Dekada 920 BC Dekada 930 BC Dekada 940 BC Dekada 950 BC Dekada 960 BC Dekada 970 BC Dekada 980 BC Dekada 990 BC
94. ika-9 na dantaon BC Dekada 800 BC Dekada 810 BC Dekada 820 BC Dekada 830 BC Dekada 840 BC Dekada 850 BC Dekada 860 BC Dekada 870 BC Dekada 880 BC Dekada 890 BC
95. ika-8 dantaon BC Dekada 700 BC Dekada 710 BC Dekada 720 BC Dekada 730 BC Dekada 740 BC Dekada 750 BC Dekada 760 BC Dekada 770 BC Dekada 780 BC Dekada 790 BC
96. ika-7 dantaon BC Dekada 600 BC Dekada 610 BC Dekada 620 BC Dekada 630 BC Dekada 640 BC Dekada 650 BC Dekada 660 BC Dekada 670 BC Dekada 680 BC Dekada 690 BC
97. ika-6 na dantaon BC Dekada 500 BC Dekada 510 BC Dekada 520 BC Dekada 530 BC Dekada 540 BC Dekada 550 BC Dekada 560 BC Dekada 570 BC Dekada 580 BC Dekada 590 BC
98. ika-5 dantaon BC Dekada 400 BC Dekada 410 BC Dekada 420 BC Dekada 430 BC Dekada 440 BC Dekada 450 BC Dekada 460 BC Dekada 470 BC Dekada 480 BC Dekada 490 BC
99. ika-4 na dantaon BC Dekada 300 BC Dekada 310 BC Dekada 320 BC Dekada 330 BC Dekada 340 BC Dekada 350 BC Dekada 360 BC Dekada 370 BC Dekada 380 BC Dekada 390 BC
100. ika-3 dantaon BC Dekada 200 BC Dekada 210 BC Dekada 220 BC Dekada 230 BC Dekada 240 BC Dekada 250 BC Dekada 260 BC Dekada 270 BC Dekada 280 BC Dekada 290 BC
101. ika-2 dantaon BC Dekada 100 BC Dekada 110 BC Dekada 120 BC Dekada 130 BC Dekada 140 BC Dekada 150 BC Dekada 160 BC Dekada 170 BC Dekada 180 BC Dekada 190 BC
102. ika-1 dantaon BC Dekada 00 BC Dekada 10 BC Dekada 20 BC Dekada 30 BC Dekada 40 BC Dekada 50 BC Dekada 60 BC Dekada 70 BC Dekada 80 BC Dekada 90 BC
11. 1st Ika-1 milenyo · AD 1–1000
103. Ika-1 dantaon Dekada 00 Dekada 10 Dekada 20 Dekada 30 Dekada 40 Dekada 50 Dekada 60 Dekada 70 Dekada 80 Dekada 90
104. Ika-2 dantaon Dekada 100 Dekada 110 Dekada 120 Dekada 130 Dekada 140 Dekada 150 Dekada 160 Dekada 170 Dekada 180 Dekada 190
105. Ika-3 dantaon Dekada 200 Dekada 210 Dekada 220 Dekada 230 Dekada 240 Dekada 250 Dekada 260 Dekada 270 Dekada 280 Dekada 290
106. Ika-4 na dantaon Dekada 300 Dekada 310 Dekada 320 Dekada 330 Dekada 340 Dekada 350 Dekada 360 Dekada 370 Dekada 380 Dekada 390
107. Ika-5 dantaon Dekada 400 Dekada 410 Dekada 420 Dekada 430 Dekada 440 Dekada 450 Dekada 460 Dekada 470 Dekada 480 Dekada 490
108. Ika-6 na dantaon Dekada 500 Dekada 510 Dekada 520 Dekada 530 Dekada 540 Dekada 550 Dekada 560 Dekada 570 Dekada 580 Dekada 590
109. Ika-7 dantaon Dekada 600 Dekada 610 Dekada 620 Dekada 630 Dekada 640 Dekada 650 Dekada 660 Dekada 670 Dekada 680 Dekada 690
110. Ika-8 dantaon Dekada 700 Dekada 710 Dekada 720 Dekada 730 Dekada 740 Dekada 750 Dekada 760 Dekada 770 Dekada 780 Dekada 790
111. Ika-9 na dantaon Dekada 800 Dekada 810 Dekada 820 Dekada 830 Dekada 840 Dekada 850 Dekada 860 Dekada 870 Dekada 880 Dekada 890
112. Ika-10 dantaon Dekada 900 Dekada 910 Dekada 920 Dekada 930 Dekada 940 Dekada 950 Dekada 960 Dekada 970 Dekada 980 Dekada 990
12. 2nd Ikalawang milenyo · AD 1001–2000
113. Ika-11 dantaon Dekada 1000 Dekada 1010 Dekada 1020 Dekada 1030 Dekada 1040 Dekada 1050 Dekada 1060

Dekada 1070

114. Ika-12 dantaon Dekada 1100 Dekada 1110 Dekada 1120 Dekada 1130 Dekada 1140 Dekada 1150 Dekada 1160

Dekada 1170

115. Ika-13 dantaon Dekada 1200 Dekada 1210 Dekada 1220 Dekada 1230 Dekada 1240 Dekada 1250 Dekada 1260

Dekada 1270

116. Ika-14 na dantaon Dekada 1300 Dekada 1310 Dekada 1320 Dekada 1330 Dekada 1340 Dekada 1350 Dekada 1360

Dekada 1370

117. Ika-15 dantaon Dekada 1400 Dekada 1410 Dekada 1420 Dekada 1430 Dekada 1440 Dekada 1450 Dekada 1460

Dekada 1470

118. Ika-16 na dantaon Dekada 1500 Dekada 1510 Dekada 1520 Dekada 1530 Dekada 1540 Dekada 1550 Dekada 1560

Dekada 1570

119. Ika-17 dantaon Dekada 1600 Dekada 1610 Dekada 1620 Dekada 1630 Dekada 1640 Dekada 1650 Dekada 1660

Dekada 1670

120. Ika-18 dantaon . Dekada 1700 Dekada 1710 Dekada 1720 Dekada 1730 Dekada 1740 Dekada 1750 Dekada 1760

Dekada 1770

121. Ika-19 dantaon Dekada 1800 Dekada 1810 Dekada 1820 Dekada 1830 Dekada 1840 Dekada 1850 Dekada 1860

Dekada 1870

122. Ika-20 dantaon Dekada 1900 Dekada 1910 Dekada 1920 Dekada 1930 Dekada 1940 Dekada 1950 Dekada 1960 Dekada 1970 Dekada 1980 Dekada 1990
13. 3rd Ikatlong milenyo · AD 2001–3000
123. Ika-21 dantaon Dekada 2000 Dekada 2010 Dekada 2020 Dekada 2030 Dekada 2040 Dekada 2050 Dekada 2060 Dekada 2070 Dekada 2080 Dekada 2090
124. Ika-22 dantaon Dekada 2100 Dekada 2110 Dekada 2120 Dekada 2130 Dekada 2140 Dekada 2150 Dekada 2160 Dekada 2170 Dekada 2180 Dekada 2190
125. Ika-23 dantaon Dekada 2200 Dekada 2210 Dekada 2220 Dekada 2230 Dekada 2240 Dekada 2250 Dekada 2260 Dekada 2270 Dekada 2280 Dekada 2290
126. Ika-24 na dantaon Dekada 2300 Dekada 2310 Dekada 2320 Dekada 2330 Dekada 2340 Dekada 2350 Dekada 2360 Dekada 2370 Dekada 2380 Dekada 2390
127. Ika-25 dantaon Dekada 2400 Dekada 2410 Dekada 2420 Dekada 2430 Dekada 2440 Dekada 2450 Dekada 2460 Dekada 2470 Dekada 2480 Dekada 2490
128. Ika-26 na dantaon Dekada 2500 Dekada 2510 Dekada 2520 Dekada 2530 Dekada 2540 Dekada 2550 Dekada 2560 Dekada 2570 Dekada 2580 Dekada 2590
129. Ika-27 dantaon Dekada 2600 Dekada 2610 Dekada 2620 Dekada 2630 Dekada 2640 Dekada 2650 Dekada 2660 Dekada 2670 Dekada 2680 Dekada 2690
130. Ika-28 dantaon Dekada 2700 Dekada 2710 Dekada 2720 Dekada 2730 Dekada 2740 Dekada 2750 Dekada 2760 Dekada 2770 Dekada 2780 Dekada 2790
131. Ika-29 na dantaon Dekada 2800 Dekada 2810 Dekada 2820 Dekada 2830 Dekada 2840 Dekada 2850 Dekada 2860 Dekada 2870 Dekada 2880 Dekada 2890
132. Ika-30 dantaon Dekada 2900 Dekada 2910 Dekada 2920 Dekada 2930 Dekada 2940 Dekada 2950 Dekada 2960 Dekada 2970 Dekada 2980 Dekada 2990


Tingnan dinBaguhin