Tawad (paglilinaw)

Ang tawad ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: