Torah

(Idinirekta mula sa Tora)

Ang Tora (Ebreo: תורה, "Turo") ay ang katawagan sa unang limang mga aklat ng Tanakh. Kinabibilangan ito ng: Bereshit (Henesis), Shemot (Eksodo), Vayikra (Lebitiko), Bemidbar (Mga Bilang), at Devarim (Dyuteronomyo).[1]

Bibliya/Tanakh
Torah | Nevi'im | Ketuvim
Mga Aklat ng Torah/Pentateuco
1. Aklat ng Henesis
2. Aklat ng Exodus
3. Aklat ng Levitico
4. Aklat ng Mga Bilang
5. Aklat ng Deuteronomio

Sinulat ni Moshe (Kastila: Moisés) ang Tora upang ipaalala sa mga Israelita ang mga batas na ibinigay sa kanila ng Diyos noong Shavu'ot.

Binabasa ang isang kabahagi ng Tora tuwing umaga ng Shabat.

Tora

Sa KristyanismoBaguhin

Sa Kristyanismo tinatawag itong Pentatyuko, na nangangahulugang "limang aklat" hango sa Griyego, at binabasa ito upang ipakagalak sa mga mananampalataya ang "pangako ng Mesias."[1]

Sa IslamBaguhin

Ang Koran ay madalas tumitingin kay Moises (Musa) upang ipaliwanag ang katotohanan ng kaniyang pag-iral at ng mga kautusang panrelihiyon na ipinakita ng Diyos (Allah, "Ang Kataas-Taasan") sa Mga Anak ng Israel. Sinasabi ng Diyos sa Koran, "Siya (nawa) ang nagbaba ng Aklat (ang Koran) sa inyo ng maykatotohanan, na pinatutunayan ang siyang inilathala bago nito. At Siya ang nagbaba ng Taurat (Tora) at ng mga Injeel (Ebanghelyo)." [3:1]

Tinatawag ng mga Muslim ang Tora bilang Tawrat at itinuturing ito na salita ng Diyos na ibinigay kay Moises. Subalit, ang mga Muslim ay naniniwala rin na itong naunang pagpapakita ay nasira (tahrif) ng mga Hudyong manunulat sa pagdaan ng mga panahon, at sa gayon ay hindi kasing-sigasig ang kanilang pananaw[2] sa pangkasalukuyang mga sipi ng mga Hudyo. Gayumpaman, ang Tora sa Koran ay laging binabanggit sa Islam ng may-paggalang. Ang pananalig ng mga Muslim sa Tora, at gayundin sa pagiging propeta ni Moises, ay isa sa mga pangunahing haligi sa pananampalatayang Islam.

Samaritanong TorahBaguhin

Tingnan dinBaguhin

  • Nevi’im, ang ikalawang dibisyon ng Tanakh
  • Ketuvim, ang ikatlong dibisyon ng Tanakh

Mga sanggunianBaguhin

  1. 1.0 1.1 Abriol, Jose C. (2000). "Tora". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.
  2. http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/007.qmt.html#007.144

Mga panlabas na kawingBaguhin