Wikipedia:Mga iskima ng kategorya

Ang isang iskima ng kategorya ay isang paraan upang i-index ang mga artikulo ng Wikipedia. Maraming iskima ng kategorya ang posible, at walang iskima na malinaw na pinakamagaling.

Kabilang sa mga iskima ng kategorya ang:

Di-kumpleto ang karamihan sa mga kategoryang ito — kinakategorya lamang ang ilan sa mga pinakamalawak na paksa, di man nakakalayo ang iba. Tignan ang pahina ng usapan para sa ibang mungkahi sa mga iskima ng kategorya.