Wikipedia:Mga nominasyon para sa Napiling Artikulo at Larawan/Lorikitang Musko

Inihaharap ko ang larawang ito bilang napiling larawan sa Tagalog Wikipedia.